Архив на категория: Архитектура

Какво ново в Revit 2023

Autodesk обявиха новата версия Revit 2023 с редица нови и подобрени функции в следните секции:

Документация:

 • Условно форматиране по тип и фамилия в спецификациите (проверка дали даден параметър във фамилията или типа на компонента отговаря на съответно условие);
 • Визуално отместване на елементи вече и в 2D (не само в 3D), както и добавяне на армировки към елементите, които могат да се отместват визуално;
 • Възможност за автоматично етикиране на отместените елементи;
 • Филтриране на спецификация по чертожния лист, в който тя е разположена;
 • Добавяне на ръбове в плоча, така че при промяна на котата в дадена точка от плочата, тя да се прегъва точно по зададения ръб;
 • Запазване на посоката на щриховки в надписни елементи при ротация или огледално завъртане;
 • Подобрени Multi-leader етикети, които могат да надписват повече от един компонент, за да се спести ценно място;
 • Бърза и лесна смяна на изгледи в чертожен лист, без да се налага триене и вмъкване наново;
 • Различно представяне в Project Browser на вмъкнатите изгледи в чертежите;

Проектиране:

 • Копиране на армировки от един елемент към селекция от други конструктивни елементи;
 • Допълнителни категории, които могат да бъдат срязвани (мебелировки, ВиК компоненти и др.);
 • Зареждане на допълнителни CAD файлове като AXM, SAT и OBJ;
 • Възможност за смяна на щриховка на обект като Instance параметър;
 • Представяне на височини на MEP елементи в техните етикети и възможност за контрол на геометрията през етикетите;
 • Ориентиране на Fabrication MEP елементи с Flip контрол (завъртане на посока);
 • Редица нови параметри и техните описания са добавени към Generative Design методите през Dynamo Player интерфейса;
 • Автоматизирано добавяне на конструктивни съединения от библиотеки;
 • Подобрено измерване на разстояния в 3D чрез команда Measure;
 • Pick a Plane бутон за по-бърза смяна на текущата работна равнина;

Симулация и анализ:

 • Нови методи за анализ на електрическите системи – изчисляване на зарядите на база дефинирани зони в модела и създаване на аналитична система преди реалното разполагане на електрически BIM компоненти;
 • Потребителски контрол на аналитичния структурен модел за всеки един от компонентите с цел постигане на плавна връзка на Revit модела с Robot Structural Analysis за конструктивни изчисления;
 • Интерактивен анализ на слънчевото осветяване в BIM модела, както и спрямо околните сгради и съоръжения.

Взаимосвързаност:

 • Значителни подобрения на Revit – FormIt взаимовръзката с директен AXM линк и отразяване на промените двупосочно;
 • Подобрено представяне на Mesh обекти;
 • Добавени нови IFC атрибути като параметри към всеки един Revit обект и подобрен IFC mapping при импорт и експорт;

Повече информация за новите функции в Revit 2023 можете да видите тук …

Онлайн Семинар за Autodesk AEC Collection (Видео)

AEC Collection – Универсален пакет за сградно и инфраструктурно проектиране:

 • Тенденции и динамика на строителната индустрия и прилагането на BIM технологията;
 • Основните BIM и CAD продукти за сградно и инфраструктурно проектиране в Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection;
 • Работните процеси, осъществен между отделните продукти от колекцията.

Детайлни изгледи (Callout) в Revit

Добавяне на детайлни изгледи (Callout) в Revit:

 • Създаване на Callout във Floor Plan и Section;
 • Скриване на обекти във Visibility / Graphics;
 • Добавяне на надписи на елементи, котировки, шриховки и детайлни групи;
 • Представяне на детайлите в чертеж и автоматично надписване на номера и листа на чертежа.

Spacemaker – AI Архитектурно планиране от Autodesk

Autodesk Spacemaker е облачен продукт, основан на технологията AI (изкуствен интелект), с който архитекти и урбанисти могат да извършват анализ в ранен стадий на проекта. Той позволява на специалистите да изследват различна проектна геометрия в условията на конкретна околна среда (температура, движение на въздуха …)

Spacemaker има ключова роля във визията на Autodesk за бързо-развиващата се AEC индустрия, тъй като осигурява качествен анализ на средата и оптимизация на проектната геометрия. Можете да опитате 30-дневна версия на Spacemaker

Онлайн Семинар 02 Март – Графичен редактор Dynamo за Revit

КАД Пойнт организира безплатен онлайн семинар на 02 Март, в който ще разгледаме някои от основните функционалности на графичния редактор Dynamo за Revit:

 • Елементи на графичния интерфейс;
 • Селекция на елементи от Revit;
 • Извличане и промяна на параметри;
 • Обработка на списъци (List);
 • Обмен на данни с MS Excel;

Продължителността на семинара ще е около час и половина.
Изисква се регистрация

Rhino Viewport и Layout обекти (видео)

Настройки на Rhino Viewport и Layout обекти:

 • Видимост и настройки на Viewport обектите;
 • Свойства на камера и цел (Target) на Viewport обектите;
 • Създаване и настройки на Layout (чертожен лист);
 • Котировки във Viewport и в Layout обектите.

Autodesk Content Connection – Портал за обучителни ресурси

Autodesk създаде нов портал Content Connection с много обучителни ресурси от различни сайтове, форуми и видео-канали на 6 езика – английски, френски, немски, испански, италиански и японски.

Можете да филтрирате ресурсите по продукт, индустрия, роля или конкретен форум, сайт или канал. Така имате възможност на едно място да откривате бързо и лесно информацията, която Ви интересува за конкретна технология или продукт.

Връзка към Autodesk Content Connection

Скриване и показване на Revit обекти (видео)

Скриване и показване на Revit обекти:

 • Скриване на елементи и категории (Hide Elements / Hide Category);
 • Показване на елементи в Reveal Hidden Elements режим;
 • Временно скриване и изолиране (Temporary Hide / Isolate);
 • Скриване на типове чрез филтри (Filters).