Autodesk Spacemaker в помощ на Архитекти и Урбанисти (Видео)

КАД Пойнт Онлайн Семинар – Autodesk Spacemaker в помощ на Архитекти и Урбанисти:

  • Създаване на 3D урбанистични модели;
  • Използване на генеративен дизайн за територията;
  • Анализ на моделите за слънце, вятър, шум и др.