Архив за етикет: Autodesk Docs

Значителни подобрения в Autodesk Construction Cloud продуктите

Autodesk обявиха редица подобрения в продуктите от Construction Cloud платформата – Autodesk Docs, Autodesk Collaborate Pro и Autodesk Build:

  • Инсталации (Assets) в Autodesk Build могат да бъдат визуализирани и проследявани в 3D модела, което помага да се предотвратяват грешки, свързани с обновяване на данните и безпроблемно да се асоциират с Запитвания за информация (RFI’s), Одобрения на документи (Submittals), Проблеми (Issues), Времеви графици (Schedule) и други елементи на работните процеси;
  • Model Property Breakdown – Огромните проектни файлове могат да се трансформират в по-малки части чрез създаване на потребителски изгледи за текущата работа. Могат да бъдат селектирани елементи като нива, помещения, дисциплини и различни свойства за съставяне на споделени изгледи от модела;
  • Publish to the Field – Екипите в Autodesk BIM Collaborate могат да автоматизират споделянето на изгледи и модели към мобилните устройства на различни участници в строителния процес;
  • Extended File Support for Mobile – Подобрено навигиране и интеракция в мобилните устройства за 2D и 3D проекти;
  • Reality Capture in Autodesk Construction Cloud – Облаци от точки, получени от лазерно сканиране, могат да бъдат вмъкнати и визуализирани в среда на Autodesk Construction Cloud, което позволява прецизно измерване и идентификация на реално изградените елементи в строителството.

Вижте повече …

Сигурност на продуктите в Autodesk Construction Cloud

Autodesk публикува документ за сигурността на продуктите в Autodesk Construction Cloud (Autodesk Docs, Autodesk Build, Autodesk Takeoff, Autodesk BIM Collaborate и Autodesk BIM Collaborate Pro). Тези продукти са базирани на Amazon Web Services (AWS), който е лидер в облачната инфраструктура. В Autodesk облачните продукти са заложени индустриални стандарти за сигурност SSAE-16 AT 101 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017 и ISO 27018.

Повече информация и брошура за сигурността на Autodesk продуктите за управление на строителните процеси можете да видите тук: Autodesk Construction Management Software Cloud Security

Autodesk Docs се предлага вече и като самостоятелен продукт

Облачният продукт Autodesk Docs, който е включен в колекцията за архитектурен и инженерен дизайн AEC Collection, вече се предлага и като самостоятелен продукт. Текущите потребители на BIM 360 Docs ще бъдат автоматично прехвърлени към абонамент на Autodesk Docs (включват се технологиите Autodesk Docs и BIM 360 Docs).

Цената на абонамента остава същата, като за текущи BIM 360 Docs проекти се препоръчва да се продължи използването на BIM 360 Docs технологията. За нови проекти проектантите могат да използват Autodesk Docs, който ще им даде по-големи възможности за обмен на проекти данни в работния екип.

Вижте повече информация за Autodesk Docs

Новият Autodesk Docs е добавен в AEC Collection

Новият облачен продукт Autodesk Docs е включен в колекцията за архитектурен и инженерен дизайн AEC Collection. Това позволява на специалистите от различни екипи да обменят удобно проектните документи, да обсъждат евентуални грешки и да ускоряват процесите по разглеждане и одобрение на документацията.

Има още