Архив за етикет: revit lt

Разлики между Revit LT и Revit

Revit LT и Revit са софтуерни продукти на Autodesk за изграждане на Строително Информационни Модели (BIM), които имат сходна функционалност, но също така и големи различия.

Revit LT е предназначен за професионалисти в областта на архитектурата, с редица ограничения за конструктивното проектиране и практически без възможност за изграждане на ОВК, ВиК и Ел-част. Продуктът e създаден като стъпало за малки архитектурни фирми, които искат да преминат към BIM работни процеси или за по-големи фирми, при които отделни специалисти работят върху изолирани проекти (без нужда от екипна колаборация).

Като функционалност са налични всички стандартни архитектурни елементи, но без тези за сложна геометрия (адаптивни компоненти и концептуални солиди), съставни елементи (Parts) и сглобени единици (Assemblies) и съдържа основните конструктивни елементи, но без наклонени колони, ферми, армировки и връзки между металните елементи.

Други ограничения в Revit LT са липсата на връзка с FormIt, на самостоятелен рендер (ползва се облачния рендер на Autodesk), Dynamo функционалност, добавяне на Macro код, както и отсъствието на анализи на площи, осветление, засенчване, маршрути и др.

Предлага се като самостоятелен софтуерен продукт Revit LT или като пакет Revit LT Suite (с добавен AutoCAD LT лиценз), които са от три до четири пъти по-достъпни ценово от пълната версия Autodesk Revit.

Всички описани по-горе ограничения на Revit LT са налични в пълната версия Revit, което я превръща в най-мощното средство за изграждане на BIM модели на специалностите Архитектура, Конструкции, ОВК, ВиК и Електрическа част. Продуктът позволява удобна координация и сътрудничество между различните дисциплини, тъй като екипите могат да споделят промените в един централен събирателен модел в рамките на локалната мрежа (за екипна работа в Autodesk Construction Cloud е необходим допълнителен лиценз Collaborate Pro).

Autodesk Revit също се предлага като самостоятелен продукт, както и като част от AEC Collection – пакет от софтуерни продукти: AutoCAD, 3ds Max, Navisworks, Civil 3D, Advance Steel, Robot Structural Analysis и много други.

Повече информация за разликите между Revit LT, Revit и AEC Collection

Autodesk Flash Sale – до 22 Септември 2022

От 19 до 22 Септември 2022 можете да закупите с 15% отстъпка следните едногодишни или тригодишни лицензи на Autodesk:

Не се колебайте да ни потърсите за конкретни оферти:
тел: 02 983 3001, 02 983 2972, 02 983 2362 или e-mail: office@cadpoints.com

Петте най-значими нови възможности на Revit 2020

Развитието на най-масовият софтуер за BIM моделиране – Revit продължава, следвайки добрите практики при преминаване в по-нова версия, а именно добавянето на нови функционалности, оптимизирането на вече съществуващи, което води до разгръщането на чисто нови работни процеси.

Тук може да намерите подробна информация за петте най-важни нови възможности, които сметнахме за интересни и разгледахме по-подробно:

Има още