Архив за етикет: Dynamo

Какво е Dynamo и какви са ползите от него за конструиране в Revit

Dynamo е инструмент за програмиране, който позволява на потребителите да автоматизират процеси в Revit, като използват графичен потребителски интерфейс. Това означава, че вместо да пишете код, можете да използвате блокове и графики, за да дефинирате своите процеси. Основни предимства на използването на Dynamo в Revit за строителното проектиране:

  • Автоматизация на процеси: Dynamo позволява на потребителите да автоматизират действия, като например създаване на геометрия, настройка на параметри, изчисляване на варианти на проекти и др. Това може да спести значително време и усилия при проектирането.
  • Създаване на параметрични модели: С помощта на Dynamo, потребителите могат да създават параметрични модели, които могат да се използват за генериране на различни варианти на проектите. Това дава възможност на потребителите да определят оптималното решение за дадена задача.
  • Повишаване на точността: Използването на Dynamo може да помогне за повишаване на точността на проектирането, като се избягват грешките, свързани с ръчното въвеждане на данни.
  • Интеграция с други инструменти: Dynamo може да се интегрира с други инструменти, като например Excel, Rhino и Grasshopper, което дава възможност за създаване на мощни системи за проектиране.

Онлайн Семинар 02 Март – Графичен редактор Dynamo за Revit

КАД Пойнт организира безплатен онлайн семинар на 02 Март, в който ще разгледаме някои от основните функционалности на графичния редактор Dynamo за Revit:

  • Елементи на графичния интерфейс;
  • Селекция на елементи от Revit;
  • Извличане и промяна на параметри;
  • Обработка на списъци (List);
  • Обмен на данни с MS Excel;

Продължителността на семинара ще е около час и половина.
Изисква се регистрация

Dynamo графични алгоритми за Revit (Видео)

В този онлайн семинар разглеждаме как можем да разширим функционалността на Revit с графичния алгоритмичен редактор Dynamo – някои основни функции както за създаване на геометрия, така и за извличане на информация от Revit и връзка със CSV файлове.

Нова версия Dynamo 1.1

1http://dynamobim.org/ обявиха излизането на нова версия 1.1 на Dynamo for Revit и Dynamo Studio. Тя подобрява някои неизправности от предишните версии, добавя нови функции и също така някои „експериментални“ инструменти. Има още