Архив за етикет: Autodesk Forma

Връзка на Autodesk Forma с Rhino (Видео)

Autodesk Forma (част от AEC Collection) е софтуерен продукт за създаване, анализ и сравняване на архитектурни концептуални модели.

Чрез допълнениeто (Rhino plug-in) можете да свържете процеса по изграждане на концепцията с Rhino – един от най-популярните платформи за сложно тримерно моделиране.

Онлайн семинар 18.01.2024 – Autodesk Forma за изграждане на концептуални модели и анализ

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме възможностите на Autodesk Forma да създава, анализира и сравнява различните варианти на концептуален архитектурен модел.

18 Януари 2024 (15:00 – 16:00)
Регистрация

Основни функции на Autodesk Forma

1.Контекстуално моделиране: Потребителите могат бързо и лесно да създават модели на зоната, за която е предвиден проекта, като използват голямата база данни във Forma, включително терен, инфраструктура и съществуващи обекти за конкретния регион.

2.Възможности за концептуален дизайн: Позволява на потребителите да сравняват своите дизайнерски решения, като същевременно бързо и лесно създават сложни 3D дизайни.

3.Автоматизация: Проучва идеите за дизайн много по-бързо в първите етапи на проектирането, като използва прости, но ефективни персонализирани решения и бързо генерира много концепции, за да гарантира, че цялото пространство е правилно решено.

4.Бърз Анализ: Анализира важни архитектурни и климатични промени в реално време, включително слънчева светлина, дневна светлина, вятър и микроклимат. Възможността за извършване на екологични проучвания в началото на процеса на проектиране означава, че потребителите могат много по лесно да постигнат целите и стандартите за устойчивост.

Autodesk Forma – облачна AEC среда за проектиране и изследване

Autodesk обявиха облачната среда Forma (преди Spacemaker) за идейно урбанистично проектиране и анализ на вариантите за по-ефективен дизайн. Ето и основните предимства на Autodesk Forma:

  • Използване на данни в реално време за взимане на оптимизирани решения;
  • Настройка на входните параметри и ограничения, проектната оптимизация и безпроблемна връзка с Revit;
  • Подобрена работа в екип и визуализация за представяне на идеята.

Autodesk Forma позволява на проектантите бързо и аргументирано да оценят многобройни варианти и да визуализират идеята пред инвеститорите и заинтересуваните лица.

Вижте повече …