Архив за етикет: Rhino

Връзка на Autodesk Forma с Rhino (Видео)

Autodesk Forma (част от AEC Collection) е софтуерен продукт за създаване, анализ и сравняване на архитектурни концептуални модели.

Чрез допълнениeто (Rhino plug-in) можете да свържете процеса по изграждане на концепцията с Rhino – един от най-популярните платформи за сложно тримерно моделиране.

Какво ново в Rhino 8

ПРОМО: Ако имате предишна версия на Rhino, можете да подновите до 27 Февруари 2024 за 395 EU (вместо за 595 EU).

Rhino 8 добавя редица нови и подобрени команди за моделиране, детайлност, потребителски интерфейс, рендер функционалност и Grasshopper функции. Rhino 8 for Mac сега е по-бърз чрез използване на Apple Metal технологията за ускоряване на графиката. При закупуване на лиценз Rhino 8, можете да използвате както Rhino for Win, така и Rhino for Mac.

Новата команда ShrinkWrap създава капсулираща Mesh повърхнина, която обхваща външните очертания на обектите, изграждащи Вашия модел. Този единичен и затворен Mesh обект е идеален за 3D принтиране. ShrinkWrap съдържа редица подкоманди, с които да оптимизирате допълнително модела преди да го изпратите за печат:

 • Параметри за сгъстяване или олекотяване на геометрията;
 • Създаване на отместен вътрешен Mesh за намаляване на материала за печатане;

Push&pull функция – Бърз начин за моделиране чрез преместване на едно или повече лица (Faces) на Polysurface обект по неговата нормала. Това е изключително удобна функция за бързо добавяне на изпъкнали и вдлъбнати детайли.

Вмъкване на вътрешен ръб (Inset) на определено разстояние по Mesh, SubD или Polysurface обекти с цел разделяне на отделни лица от двете му страни. Много удобен в комбинация с Push&pull за отместване на съседни лица навътре и навън на зададени разстояния.

Ръб (Crease) в SubD обект – нов елемент на SubD геометрията, чрез който лесно става изпъкване или заглаждане на ребро върху повърхността на обекта.

Автоматично завъртане на работната повърхнина (Auto CPlanes), когато застанете върху даден обект. Тази функция спестява време за ръчно задаване на работна равнина и за смяна подходящ изглед.

В Rhino 8 има подобрена функционалност по отношение на сеченията на модела, тъй като можете да изберете стил за пресичане на обектите от даден слой – цветове и дебелини на линии, щриховки. Стиловете могат да се отразят както в съществуващите изгледи на модела, така и в специален директен изглед. Самите равнини на сеченията се представят чрез динамични обекти, които могат да се изместват в пространството и това спестява редица допълнителни построения и настройки.

Ето и няколко от най-важните подобрения в интерфейса на Rhino 8:

 • Оптимизиран Layer Manager – добавена търсачка, стилове за сечение, drag&drop в прозореца, независимост между видимост на обект в моделно и хартиено пространство и др.
 • Запазване и извикване на настройки в прозорците на Rhino 8 и възможност за прехвърляне между различните екрани.
 • Подобрен Render интерфейс чрез олеснена навигация и заместване на текстовите полета с по-удобните за работа слайдери.

По отношение на представянето на модела, Rhino 8 също е на ниво. Добавени са PBR (Physically Based Rendering) материали, както и различни AI алгоритми за изчистване на изображението (Denoisers). Чрез специален UV редактор можете да редактирате посоката и вида на текстурите в модела, а чрез новите Procedural Textures имате много повече възможности за избор.

Графичната алгоритмична среда Grasshopper също е подобрена в новия Rhino 8. Възможно е да добавяте потребителски атрибути към генерираните обекти в модела, да управлявате надписни обекти (Annotations), както и блокови дефиниции и референции.

Rhino 8 добавя също и стилизирани и парамтризирани типове линии, с които се подчертава желаната идея, подобрено отместване (Offset) на обекти, управление на блокове (Block Manager), файлови формати и много други.

Повече информация …

Rhino за проектиране на плавателни съдове

Rhino е мощен 3D моделер за проектиране и производство, който използва точни NURBS повърхнини за всеки аспект на плавателния съд. Разнобразните и гъвкави функции на програмата Ви помагат да моделирате по най-удобния начин за различните фази на проекта – от схаматичния дизайн до производството на детайли.

 • Моделиране чрез точна NURBS геометрия;
 • Представяне на промените в реално време;
 • Мощни средства за анализ на кривина.

Видео за Rhino проектиране и анализ на повърхнини…

Rhino 7 поддържа широка гама от стандартни файлови формати:

 • Rhino .3dm е широко разпространен в индустрията;
 • Редица 2D стандарти като DWG и DXF;
 • Съзместимост с разнообразни 3D инженерни формати като STEP, Parasolid, ACIS и над 30 IGES вида.

Rhino е изключително добър за визуализиране на Вашата проектна идея чрез художествени и фотореалистични стилове:

 • Фотореализъм в реално време;
 • Физически материали и начини на представяне;
 • Допълнителни приложения като Chaos V-Ray for Rhino

Rhino моделите са изключително точни за индустриалните стандарти:

 • Много добра геометрия като изход за производство;
 • Точен експорт на 2D чертежи;
 • Подготовка за CNC изрязване;
 • Удобния средства за премащабиране.

Вижте повече информация за Rhino за проектиране на плавателни съдове: https://www.rhino3d.com/en/for/marine/

Gran Finale (Дизайн – JC Espinosa / Производство – Delta Marine Industries)

Sencha racing kayak (Дизайн – Уорън Уилямсън)

Gumball функционалност в Rhino (видео)

Използване и настройки на Gumball манипулатора в Rhino 7:

 • Настройки на цветове и големина на Gumball елементите;
 • Придвижване, завъртане и премащабиране на посочения елемент;
 • Ориентация на Gumball манипулатора спрямо текущата координатна система, обекта или спрямо изгледа;
 • Преместване на Gumball манипулатора чрез Ctrl бутона и копиране на елемента (елементите) чрез Alt бутона.

Rhino Viewport и Layout обекти (видео)

Настройки на Rhino Viewport и Layout обекти:

 • Видимост и настройки на Viewport обектите;
 • Свойства на камера и цел (Target) на Viewport обектите;
 • Създаване и настройки на Layout (чертожен лист);
 • Котировки във Viewport и в Layout обектите.

Rhino 6 History (Видео)

Кратко видео за History функциите в Rhino 6, които позволяват зависимост на една геометрия от друга геометрия (В случая повърхнини и солидни тела да зависят от криви):

Промо пакети Rhino + V-Ray / SketchUp + V-Ray

Промо пакет  Rhino + V-Ray NEXT

От 01 Март 2020 можете да закупите промоционален пакет Rhino 6 за бързо моделиране заедно с V-Ray NEXT for Rhino за визуализация на проекта. Този пакет е подходящ за архитекти, визуализатори и продуктови дизайнери:

 • Rhino 6 + V-Ray NEXT Постоянни Лицензи
  Промо цена 1499 EU (Спестявате 206 EU)

Цените са без начислен 20% ДДС.


Промо пакети SketchUp + V-Ray NEXT

От 01 Март 2020 можете да закупите промоционални пакети SketchUp 2020 за бързо моделиране заедно с V-Ray NEXT за визуализация на проекта (Постоянни Лицензи или Годишни Лицензи)

 • SketchUp 2020 + V-Ray NEXT Постоянни Лицензи
  Промо цена 1049 EU (Спестявате 297 EU)
 • SketchUp 2020 + V-Ray NEXT Годишни Лицензи
  Промо цена 469 EU (Спестявате 120 EU)

Цените са без начислен 20% ДДС.