Архив за етикет: Advance Steel

Advance Steel: Проверка за грешки (Clash check, Model check)

Откриването на грешки в процеса на работа с Advance Steel има важна роля в подобряването на ефективността и точността на проектирането на стоманени конструкции.

Как да проверим проекта си?

Проверка за застъпвания– Clash check

Може да помогне за проследяване на припокриващи се или дублирани елементи, с проблемни връзки или такива без връзки и др.

Програмата извършва различни проверки:

 • Болтовете се проверяват, включително разстоянието, на което са поставени при главата и гайката и дали са обърнати по посока.
 • Схемите на болтовете се сравняват една с друга с проверка за разстояние между болтовите инструменти.
 • Проверяват се отворите и точните напречни сечения на гредата.
 • Разпознават се идентични припокриващи се елементи (греди/ плочи, копирани върху себе си) и неправилно модифицирани елементи.

Проверка на модела– Model check

Тази команда извършва одитни проверки, които са свързани с грешки при моделиране в Advance Steel.

Проверката се извършва автоматично за целия модел. След нея се показва панелът за известия. Можете да маркирате и коригирате всеки запис на грешка, като използвате контролите от долната дясна страна на панела.

Когато плоча или сгъната плоча не се вижда, поради елемент или сбор от елементи, които я изрязват напълно, функционалността за коригиране на Проверка на модела ще се опита да премахне една от функциите, задействащи проблема, вместо да изтриете цялата плоча / сгъната плоча.

Проверката на проекта намалява конфликтите, оптимизира координацията и опростява процеса на строителство. Повторната работа се намалява значително, подобрява се комуникацията и сътрудничеството и голяма част от скъпите забавяния на проекта отпадат.

Advance Steel: Генератор на чертежи (Drawing Process Manager)

Advance Steel е мощен софтуерен инструмент, използван за създаване на 3D модели на стоманени конструкции. Една от ключовите характеристики на Advance Steel е генератора на чертежи (Drawing Process Manager), който помага на потребителите да създават и управляват проектната документация по ефективен и организиран начин.

Какво представлява? – Набор от предварително дефинирани правила и инструкции за създаване на чертежи от 3D модела, като можете да създадете потребителски настройки за всеки тип чертеж (план, разрез, детайл и др.)

Как работи? – В Drawing Process Manager създавате нов шаблон, в който дефинирате обектите, начина им на представяне, съответните мащаби и чертожни листи. Advance Steel ще използва правилата и инструкциите в шаблона, за да генерира автоматично необходимите чертежи.

Какви са предимствата?

 • Повишена ефективност: Можете да автоматизирате създаването на чертежи, което ще ви спести значително време в сравнение с ръчното създаване на всеки чертеж.
 • Подобрена точност: Тъй като се използват предварително дефинирани правила и инструкции за генериране на чертежи, рискът от грешки е намален.
 • Съгласуваност: Шаблонът е гаранция, че всички чертежи следват едни и същи стандарти.
 • Възможност за персонализиране: Позволява да създавате шаблони, които са съобразени с Вашите специфични нужди.
 • Широкообхватност: Може да се използва за създаване на чертежи за проекти от всякакъв размер, от малки структури до мащабни промишлени проекти.

Генераторът на чертежи в Advance Steel Ви помага да оптимизирате процеса на създаване на чертежи и да подобрите точността на вашите проекти.

Лесно и бързо моделиране на връзки в Advance Steel

Едно от основните предимства при използването на Autodesk Advance Steel за стоманени конструкции е гъвкавостта при концептуализиране, моделиране и детайлизиране на Вашите стоманени връзки. В “Connection Vault” палета с инструменти се обхващат над 150 параметрични шаблона за стоманени връзки.

• Моделиране на множество готови връзки от менюто с възможност за допълнителни настройки;
• Проверка на съответната възлова връзка чрез въвеждане на моменти и сили в диалогов прозорец;
• Изкарване на готова документация при проверка на връзките;
• Създаване на свои собствени персонализирани връзки спрямо концепцията на проектиране, които могат да бъдат запазвани;
• Запазване на често използвани връзки в графа любими, както и множество други функции.

Какво ново в Advance Steel 2023

Новата версия Advance Steel 2023 значително подобрява проектния процес на специалистите по стоманени конструкции:

 • Удобно разполагане и управление на етикети за болтове;
 • Конвертиране на полилинии в греди и бързо добавяне на връзките;
 • Показване на осите в моделния изглед и изолиране на елементите разположени над оста;
 • Създаване на изгледи за представяне на конкретна връзка и нагласяване на размера и разположението на изгледите;
 • Независим прозорец Document Management, който може да остане отворен по време на редакция и да поднови всички документи с един клик;
 • Удобно добавяне и премахване на обекти в селективни заявки, които могат да се появяват в отделни изгледи.

Какво ново в Advance Steel 2022

В тази статия можете да видите новите и подобрени функции в Advance Steel 2022:

 • Можете да запазвате позицията на отворите в греди и колони, когато се променя дължината на елемента. По условие отворите се променят спрямо края на елемента, но вече имате повече свобода като запазите позицията им в пространството;
 • Удобен инструмент за настройка на камерата на детайлен изглед спрямо избрани от Вас елементи;
 • Стрелките на етикетите могат да се привързват към средна точка на текста;
 • Подобрена работа при регистриране и отрегистриране на чертежи в Document Manager. В предишни версии на Advance Steel автоматично се отрегистрира файл, който не се намира в указаната релативна пътека, докато в новата версия 2022 можете да проверявате и да контролирате регистрирането и отрегистрирането на чертежи;
 • Можете да „експлоадирате“ накуп чертежи към DWG файлове и да настроите допълнителни насторйки в Detail Explode прозореца;
 • Над 170 нови и подобрени Dynamo елементи (Nodes) към Advance Steel;

Повече за новите функции в Advance Steel 2022 можете да видите тук …

Какво ново в Advance Steel 2021

Autodesk обявиха новата Advance Steel 2021 версия с няколко интересни нови функции:

 • Възможност за изключване на отвори в елементи: Тази опция може да се използва в зависимост от това дали искате префабрикиране на съответните елементи с или без отвори;
 • Създаване на отвори от болтове, както и анкерни болтове от отвори: В новата версия Advance Steel 2021 може да се създаде отвор при разполагане на болт върху елемент, така че да няма колизия в геометрията. Съществува и обратния вариант – ако имате отвор на даден елемент до дадена повърхост, можете да се създаде автоматично анкерен болт за закрепване на елемента за нея;
 • Удължаване на елементи: Чрез удобни манипулатори можете да удължавате прави и дъговидни греди в пространството;
 • Добавяне на панелни (повтарящи се) парапети;
 • Възможност за добавяне на нови мултилидер надписи;