Нова версия V-Ray 6

Chaos обявиха новата версия V-Ray 6, която вече се предлага като един лиценз за всички платформи (3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp и Unreal). Новите лицензи ще бъдат едногодишни или тригодишни и ще са в три категории Solo (фискиран), Premium (с възможност да се ползва в мрежата) и Enterprise (за клиенти с 5 и повече лицензи).

Вижте новите функции и промени:

  • Chaos Scatter – Бързо и лесно вмъкване в сцената на милиони обекти за създаване на гора, поле или тълпа без излишно натоварване на компютърна памет;
  • V-Ray Enmesh – Разполагане на тримерни мозайки върху обекти, което улеснява създаване на панели, огради, покрития и др;
  • V-Ray Decal with Displacement – Реалистично изпъкване на материал върху повърхност за създаване на надписи, начупени стени и камъни;
  • V-Ray Proxy Object Hierarchy – Подобрена организация на видимостта и промените в отделните елементи;
  • Chaos Cloud Collaboration – Споделяне на рендери с клиенти и колеги от екипа директно от V-Ray’s Frame Buffer;
  • Procedural clouds – Улеснен начин за създаване на реалистично небе чрез симулиране на различни типове облаци;
  • Finite dome light mode – Подобрени параметри на сферично осветление;

Всички подобрения можете да видите тук …