Bridge функция в Autodesk Docs & Build (видео)

Свързване на Autodesk Docs и Build проекти чрез функцията Bridge:

  • Задаване на разрешения за директории;
  • Изпращане на файлове между проекти;
  • Обмен на чертежи (Sheets).