Revit чертежи и Title Block фамилии (видео)

  • Създаване и управление на чертежи в проекта;
  • Редакция на Revit Title Block фамилия;
  • Създаване на параметрична чертожна фамилия;
  • Добавяне на Shared Parameters за специалностите.