Navisworks Selection Sets and Search Sets (видео)

  • Добавяне на избрани елементи в Navisworks Selection Sets;
  • Търсене на елементи с Find Item или Properties секцията на Selection Tree;
  • Добавяне на елементи в Navisworks Search Set и разлики със Selection Set.