Архив на категория: Обща

Онлайн семинар 25.01.2024 – BIM Collaborate Pro for Civil 3D – Колаборация на инфраструктурния екип

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме възможностите на BIM Collaborate Pro for Civil 3D за екипна работа на инфраструктурните специалисти в облачната среда на Autodesk.

25 Януари 2024 (15:00 – 16:00)
Регистрация

Онлайн семинар 16.01.2024 – Работни процеси с точкови облаци в Autodesk AEC Collection

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме създаването и обработването на облаци от точки с Autodesk ReCap Pro и прехвърлянето на геометрията към Autodesk Infraworks, Civil 3D и Revit.

16 Януари 2024 (15:00 – 16:00)
Регистрация

Revit- Depth Cueing

Depth Cueing Ви помага да контролирате вида на линиите в изглед и разрез за по-добро представяне на вашия модел.

Какво е Depth Cueing?

Това е инструмент, който Ви позволява да направите по-бледи линии и светлосенки, когато се отдалечите от равнината на проекцията на изгледа. Избледняването ви помага да покажете дълбочината в изгледи и разрези. Когато се комбинира с подходящ тип линия (linework) и силуетен ръб (silhouette edge), изгледите стават по-четливи и ще предадат по-точно вашето дизайнерско намерение.

Защо да използвате Depth Cueing?

Прилага се към изглед с няколко кликвания. Вие задавате позицията, където започва и завършва ефектът на избледняване върху изгледа, и след това избирате интензивността на избледняването. Прилагането на Depth Cueing към изглед завършва много бързо. Когато трябва да покажете дълбочина във вашите изгледи и разрези, Depth Cueing може да Ви помогне да постигнете това с малко усилия. Други методи, като прилагане на различни видове линии (linework) към изгледа, могат да отнемат много време. За бърз резултат Depth Cueing може да е всичко, от което се нуждаете, за да може изгледът да се представи ефективно. Когато се комбинира с други инструменти, добавяте дълбочина на изгледите и разрезите дори по-добре, отколкото само Depth Cueing.

Как прилагате Depth Cueing в изглед?

Какво ново в Rhino 8

ПРОМО: Ако имате предишна версия на Rhino, можете да подновите до 27 Февруари 2024 за 395 EU (вместо за 595 EU).

Rhino 8 добавя редица нови и подобрени команди за моделиране, детайлност, потребителски интерфейс, рендер функционалност и Grasshopper функции. Rhino 8 for Mac сега е по-бърз чрез използване на Apple Metal технологията за ускоряване на графиката. При закупуване на лиценз Rhino 8, можете да използвате както Rhino for Win, така и Rhino for Mac.

Новата команда ShrinkWrap създава капсулираща Mesh повърхнина, която обхваща външните очертания на обектите, изграждащи Вашия модел. Този единичен и затворен Mesh обект е идеален за 3D принтиране. ShrinkWrap съдържа редица подкоманди, с които да оптимизирате допълнително модела преди да го изпратите за печат:

 • Параметри за сгъстяване или олекотяване на геометрията;
 • Създаване на отместен вътрешен Mesh за намаляване на материала за печатане;

Push&pull функция – Бърз начин за моделиране чрез преместване на едно или повече лица (Faces) на Polysurface обект по неговата нормала. Това е изключително удобна функция за бързо добавяне на изпъкнали и вдлъбнати детайли.

Вмъкване на вътрешен ръб (Inset) на определено разстояние по Mesh, SubD или Polysurface обекти с цел разделяне на отделни лица от двете му страни. Много удобен в комбинация с Push&pull за отместване на съседни лица навътре и навън на зададени разстояния.

Ръб (Crease) в SubD обект – нов елемент на SubD геометрията, чрез който лесно става изпъкване или заглаждане на ребро върху повърхността на обекта.

Автоматично завъртане на работната повърхнина (Auto CPlanes), когато застанете върху даден обект. Тази функция спестява време за ръчно задаване на работна равнина и за смяна подходящ изглед.

В Rhino 8 има подобрена функционалност по отношение на сеченията на модела, тъй като можете да изберете стил за пресичане на обектите от даден слой – цветове и дебелини на линии, щриховки. Стиловете могат да се отразят както в съществуващите изгледи на модела, така и в специален директен изглед. Самите равнини на сеченията се представят чрез динамични обекти, които могат да се изместват в пространството и това спестява редица допълнителни построения и настройки.

Ето и няколко от най-важните подобрения в интерфейса на Rhino 8:

 • Оптимизиран Layer Manager – добавена търсачка, стилове за сечение, drag&drop в прозореца, независимост между видимост на обект в моделно и хартиено пространство и др.
 • Запазване и извикване на настройки в прозорците на Rhino 8 и възможност за прехвърляне между различните екрани.
 • Подобрен Render интерфейс чрез олеснена навигация и заместване на текстовите полета с по-удобните за работа слайдери.

По отношение на представянето на модела, Rhino 8 също е на ниво. Добавени са PBR (Physically Based Rendering) материали, както и различни AI алгоритми за изчистване на изображението (Denoisers). Чрез специален UV редактор можете да редактирате посоката и вида на текстурите в модела, а чрез новите Procedural Textures имате много повече възможности за избор.

Графичната алгоритмична среда Grasshopper също е подобрена в новия Rhino 8. Възможно е да добавяте потребителски атрибути към генерираните обекти в модела, да управлявате надписни обекти (Annotations), както и блокови дефиниции и референции.

Rhino 8 добавя също и стилизирани и парамтризирани типове линии, с които се подчертава желаната идея, подобрено отместване (Offset) на обекти, управление на блокове (Block Manager), файлови формати и много други.

Повече информация …

Prokon Steel Design – Проектиране на стоманени конструкции по интернационални стандарти с интеграция с аналитичния софтуер на Prokon.

Модулът Strut се използва за оптимизиране и проектиране на стоманени елементи, подложени на осово напрежение. Той действа предимно за оразмеряване на елементи, моделирани в Sumo и Frame, но има и режим за бързи проверки на единичен елемент, без да е извършен анализ.

Модулът Combine за моделиране и оптимизиране на стоманени елементи, подложени на комбинация от осови, срязващи натоварвания и такива от огъване като греди и колони в рамки.

Модулът Column Splice се използва за проектиране на болтови снаждащи връзки на покриващата плоча за I- и H- колони. Натоварванията на натиск се предават между елементите в опорите, докато натоварванията на опън изискват плочи, закрепени с болтове към фланговете на елементите. 

Вижте повече …

Размери (котировки) в Revit

Размерите в Revit играят важна роля в процеса на проектиране, като предоставят точно определение на пропорциите на елементите. В Revit те са системна фамилия, с дълъг списък от параметри за настройка на котировъчните линии и текст. Revit предлага разнообразни видове размери:

 • Линейни: Можете да котирате наведнъж един или повече сегменти на обектите в хоризонтални и вертикални изгледи;
 • Ъглови: Показват ориентацията на елементите в план, сечение или фасада.
 • Радиални: Позволява да определите радиус или диаметър на дъги и окръжности.

Други характеристики на котировките:

 • Стилове: Revit предлага голям набор от размерни стилове, които можете да избирате и настройвате според вашите предпочитания. Можете да променяте вида на линиите, текста, стрелките и други елементи на котировките.
 • Динамични размери: Едно от ключовите предимства на Revit е възможността за динамично променяне на котировките. Ако направите промяна в размера на елемент в проекта, размерите автоматично се актуализират, показвайки новите стойности.
 • Гъвкав контрол на видимостта на размерите: Можете да регулирате тяхната видимост на чертежите, изображенията или визуализациите, което е полезно за представянето на информацията на различни етапи на проектирането.

Revit- Какво е адаптивен компонент и как се използва?

Създавайте компоненти, които гъвкаво се адаптират към множество уникални условия. Адаптивните компоненти могат да се използват в повтарящи се системи, генерирани чрез подреждане на множество компоненти, които отговарят на дефинираните от потребителя ограничения. Адаптивните точки се създават чрез модифициране на референтни точки. Геометрията, начертана чрез прихващане към тези гъвкави точки, води до адаптивен компонент. Той може да се използва във фамилии ‘pattern panel’, фамилии адаптивни компоненти, концептуална среда за маси и в проекти.

Създаване на адаптивни точки:

Трябва да моделирате в шаблона за фамилии ‘Generic Model Adaptive.rft’.

 1. Поставете референтна точка, където е нужна адаптивна. Точките могат да бъдат свободни, приемащи или водещи.
 2. Маркирайте референтните точки.
 3. Натиснете ‘Modify | Reference Points tabAdaptive Component panel (Make Adaptive)’. Точката сега е адаптивна. За да я направите отново референтна натиснете  (Make Adaptive) отново.

Адаптивните точки се номерират автоматично по реда на изчертаване. Щракнете върху номера на точката, за да го промените. Той ще се преобразува в редактируемо текстово поле. Ако въведете число, което в момента се използва от друга адаптивна точка, точките ще разменят номерата си. Можете също да промените номерата на адаптивните точки в панела със свойства.

Можете да използвате адаптивна точка като манипулатор на формата, което означава, че точката няма да се използва по време на поставянето, но ще бъде достъпна за преместване, след като компонентът бъде поставен.

 1. Изберете точката, която искате да служи като манипулатор на формата.
 2. В панела за свойства под ‘Adaptive Component’, изберете ‘Shape Handle Point (Adaptive)’ за ‘Point’ параметър.
 3. За да ограничите посоката на движение на манипулатора, променете свойството ‘Constrained’ на ‘None’, ‘Center (Left/Right)’, ‘Center (Front/Back)’, или ‘Ref. Level’. Веднъж зареден в проектната среда, манипулаторът ще промени компонента.

Поставяне на адаптивен компонент

 1. Създайте нова адаптивна фамилия ‘generic model adaptive family’, използвайки адаптивните точки като референции. Това е адаптивен компонент.
 2. Заредете адаптивния компонент в проектен компонент, маса или проект. Примера за тази процедура използва общ модел, който съдържа 4 адаптивни точки.
 3. От ‘Project Browser’ на вашия дизайн изтеглете компонента в полето за чертане. Той е вписан в ‘General Model’. Забележете, че формата на модела се показва върху курсора.
 4. Поставете адаптивните точки на модела в концептуалния дизайн. В този пример всяка точка е поставена на различена крива. Редът на поставяне на точките е важен. Ако компонентата е ‘extrusion’, посоката му ще се обърне, когато точките се поставят по посока обратно на часовниковата стрелка.
Пример.

*Натиснете Esc по всяко време, за да поставите модела с вече зададените адаптивни точки. Например, ако вашия модел има 5 адаптивни точки и натиснете Esc след поставянето на 2 точки, моделът ще бъде поставен спрямо тези 2 точки.

5. Продължете с поставянето на множество повторения от модела, според нуждата. За да копирате ръчно модела, кликнете върху него, натиснете и задръжте Ctrl и игтеглете, докъдето искате да копирате, за да поставите допълнителни бройки.

6. Наместете или променете адаптивния компонент и го презаредете.

Методи за създаване на детайли в Revit

В Revit има два начина за създаване на детайли – чрез командите Drafting View и Callout:

 • Детайли в Revit чрез функцията Drafting View:

Тази функция в Revit ви позволява да създадете празен изглед, който не е директно свързан с модела на сградата. Започвате с изчертаването на детайла от самото начало. Вътре в изгледа можете да промените мащаба, нивото на детайлност (грубо, средно или фино) и визуалния стил според вашите нужди.

При използването на функцията Drafting View можете да създавате детайли, които не са пряко свързани с модела на сградата. Това може да бъде полезно, когато искате да добавите по-специфични детайли или да използвате алтернативни визуализации на съществуващи елементи. Например, ако желаете да покажете само определени аспекти на елементите, които не са видими в главния модел.

За да създадете Drafting View, отидете на раздела „View“ в Revit и изберете „Drafting View“. След това ще се отвори прозорец, в който трябва да зададете име на новия изглед и да изберете мащаба, който желаете да използвате.

 • Детайли в Revit чрез функцията Callout:

Този метод за създаване на детайли в Revit е по-динамичен, тъй като използва помощната функция Callout, която позволява да създавате детайли, базирани на съществуващия модел. Чрез Callout можете да „отрежете“ част от модела, която искате да бъде представена като детайл, и да създадете нов изглед, в който да работите по подробностите.

Callout-ите могат да бъдат създадени в план, фасада или разрез, в зависимост от вашите нужди и предпочитания. В тези изгледи може да добавите подробни елементи, като детайлни компоненти.

Revit изгледни шаблони (View Templates)

Чрез View Templates можете да прилагате еднакви настройки на мащаб, детайлност, видимост на обектите на различните изгледи в модела – планове, разрези, фасади. В Revit съществуват два начина за създаване на изгледни шаблони:

 • Чрез копиране на съществуващ – Изберете от секцията View -> бутона View Templates -> Manage View Templates, посочете желан шаблон от списъка и натиснете бутона Duplicate. След това променете настройките на копирания шаблон от списъка View Properties в прозореца View Templates.
 • Създаване от текущ изглед – Направете промени в свойствата на активния View обект от секцията Properties (мащаб, детайлност, представяне …) и можете да запазите тези настройки в шаблон от секцията View -> бутона View Templates -> Apply Template Properties to Current View.

След като създадете подходящ шаблон, можете да го присвоите към даден изглед от неговия списък със свойства (Properties) чрез бутона View Templates. Като стартира прозореца, Revit ще Ви предложи само тези шаблони, които са от същия тип, както изгледа (план, разрез, фасада). Когато прикачите Template, свойствата на съответния View обект стават сиви (неактивни) и така можете да контролирате настройките на много на брой изгледи чрез един шаблон.