Архив за етикет: revit

Revit- Depth Cueing

Depth Cueing Ви помага да контролирате вида на линиите в изглед и разрез за по-добро представяне на вашия модел.

Какво е Depth Cueing?

Това е инструмент, който Ви позволява да направите по-бледи линии и светлосенки, когато се отдалечите от равнината на проекцията на изгледа. Избледняването ви помага да покажете дълбочината в изгледи и разрези. Когато се комбинира с подходящ тип линия (linework) и силуетен ръб (silhouette edge), изгледите стават по-четливи и ще предадат по-точно вашето дизайнерско намерение.

Защо да използвате Depth Cueing?

Прилага се към изглед с няколко кликвания. Вие задавате позицията, където започва и завършва ефектът на избледняване върху изгледа, и след това избирате интензивността на избледняването. Прилагането на Depth Cueing към изглед завършва много бързо. Когато трябва да покажете дълбочина във вашите изгледи и разрези, Depth Cueing може да Ви помогне да постигнете това с малко усилия. Други методи, като прилагане на различни видове линии (linework) към изгледа, могат да отнемат много време. За бърз резултат Depth Cueing може да е всичко, от което се нуждаете, за да може изгледът да се представи ефективно. Когато се комбинира с други инструменти, добавяте дълбочина на изгледите и разрезите дори по-добре, отколкото само Depth Cueing.

Как прилагате Depth Cueing в изглед?

Свързване на модел от Revit с Robot Structural Analysis

Autodesk Robot Structural Analysis Professional (Robot) е софтуерно приложение за анализ на конструкции и проектиране. Използвайте го за анализ на всякакъв вид конструкции, както и за проектиране на елементи от конструкцията (стоманени, бетонни, дървени елементи). Алгоритмите, внедрени в Robot, позволяват анализ на геометрията на модел на конструкция, дефиниран в Revit. Също така позволява разширено свързване на равнинни елементи (плочи, стени, черупки), включени в модела.

Възможен е анализ на следните структури:

 • Извити стени и подове/панели във всяка равнина;
 • Срязващи стени и ядра;
 • Стени и подове с отвори с произволна форма;
 • Модели от смесени материали.

Използвайки комплексните възможности за моделиране и анализ на Robot, потребителите на Revit могат директно да анализират своите модели. По време на процеса на свързване на Revit – Robot, обектите/елементите се преобразуват, както е описано:

RevitRobot
Аналитичен елемент (Analytical Element)Обект (Object)
– Член (Member)– Член (Member)
– Панел (Panel)– Панел (Panel)
Гранични условия (Boundary conditions)Опори (Supports)
Горни и долни връзки на елементите
(Top and Bottom Releases of Elements)
Връзки (Releases)
Материали (Materials)Материали (Materials)
Товари (Loads)– Точкови товари (Point loads)
– Линейни товари (Line loads)
– Площни товари (Area loads)
Товарни състояния и категории
(Load Case and Case category)
Товарни състояния и произход на товара
(Load Case and Load Nature)
Товарни комбинацииТоварни комбинации
Оси (Glid lines) Оси (Glid line)
Нива- конструктивни
(Levels
The Structural setting is selected in instance properties)
Конструктивни оси
(Structural axes)

Нива- етажни
(Levels
The Building Story setting is selected in instance properties)
Етажни нива
(Story levels)

Линии, размери, текст
(Lines, dimensions lines, texts)
Не се прехвърлят

По време на процеса на свързване на Revit – Robot, ориентацията на товарите също се прехвърля. Натоварванията се представят в локална или глобална координатна система, в зависимост от това как са дефинирани в Revit.

След като прехвърлите модела от Revit в Robot, можете да извършите конструктивен анализ в Robot; тогава изчислителният модел се създава с помощта на метода на крайните елементи.

Robot извършва следните видове анализи:

 • линеен;
 • проектиране на стомана, бетон и дърво според много кодове;
 • динамичен;
 • сеизмични, включително времева история;
 • нелинейни, геометрични и материални;
 • изкълчване.

Можете да прехвърлите промени в конструктивни данни (като тези, произтичащи от дизайн на стомана или анализ на изкълчване, извършен в Robot) към Revit. Интегрирането с Robot Structural Analysis позволява промени в:

 • геометрия на първоначалната структура;
 • размер на секцията;
 • материали;
 • елементи на конструкцията (например дефиниране на нови елементи в Robot);
 • допълнителни компоненти на модел на конструкцията (усилватели, ексцентритети, освобождавания, твърди връзки, еластична основа);
 • товари;
 • опори.

Бързата връзка между Revit и Robot изключително улеснява процеса на проектиране и спомага за намаляване на грешките.

Twinmotion е вече официално включен в лиценза на Revit!

Потребителите на Revit вече могат безплатно да използват Twinmotion за визуализация в реално време. Той позволява създаването на висококачествени визуализации в бърз, интерактивен творчески процес. Всичко от фотореалистични снимки и анимации до панорами, презентации и VR пространство.

Най-забележителните характеристики на Twinmotion са:
1. Визуализация с реалистичен вид:
 С помощта на различни материали, осветление и сенки, сцените придобиват неповторим и реалистичен вид.
2. Бърз и ефективен работен процес:
 Добавянето на обекти и настройването на техните параметри се извършват бързо и лесно.
3. Интерактивност и свободно преместване:
 Потребителите могат да се движат свободно във визуализациите, да променят гледни точки и дори да взаимодействат с околната среда, което допринася за по-добро представяне на проекта.

4. Богата библиотека от обекти и модели: Twinmotion разполага с разнообразна библиотека от обекти, включително мебели, аксесоари, растения и архитектурни елементи.
5. Синхронизация и работа в реално време:
 Интеграцията с платформи като Revit позволява на потребителите да прехвърлят своите проекти в Twinmotion и да ги обогатят с по-добра визуализация и незабавен преглед на промените. Това позволява на потребителите да виждат резултатите от въведените промени в реално време.

Revit и Twinmotion си сътрудничат, за да предоставят на потребителите пълен инструмент за проектиране, моделиране и визуализация. Twinmotion допълва Revit, като предоставя възможност за по-лесна и реалистична визуализация на проектите, което може да подобри комуникацията и съгласуването между всички участници в проекта.

Сътрудничество между архитекти и инженери в Revit

Типичният работен процес на координиране на усилията между архитектурен екип и инженерен екип, работещи върху една и съща сграда, протича чрез използване на свързани модели (linked models).

 • Архитектът създава модел като:
  • Задава минимум нива и оси. Може също да добави колони, стени, подове и други елементи.
  • Запазва архитектурния проектен файл.
 • Инженерът създава празен инженерен (конструктивен, ВиК, ОВиК или електро) модел:
  • Използва шаблон, където дефинира нужните изгледи и настройки.
  • Запазва празния проектен файл.
 • Инженерът копира съответните архитектурни елементи в инженерния модел:
  • Свързва (Links) архитектурния модел в инженерния.
  • Закрепва свързания модел на място така, че да не може да бъде изместен по невнимание:
   • Избира свързания модел в полето за чертане.
   • Натиска- Modify | RVT Links tabModify panel Pin
  • Копира нивата от архитектурния в инженерния модел.
  • Копира оси и други елементи от архитектурния модел в инженерния.
  • ( По избор) Скрива нивата ( и осите и другите копирани елементи) в свързания архитектурен модел, или го скрива целия.
  • Добавя конструктивни или механични елементи в инженерния модел, които са необходими.
 • Ако някои от копираните елементи са преместени или променени в архитектурния модел, инженерите се уведомяват за промените, когато отворят модела или презаредят архитектурния. Тези предупреждения се виждат също в прегледа на координацията (coordination review).

 • В архитектурния модел, архитектът проследява свързаните конструктивни или механични елементи:
  • Свързва инженерния към архитектурния модел.
  • Закрепва свързания модел на място.
  • Проследява (Monitors), без да ги копира, нива, оси и други елементи в инженерния модел.
  • ( По избор) скрива свързания модел.
  • Добавя архитектурни елементи в архитектурния модел, както е необходимо.
 • Ако проследените елементи са преместени или променени в инженерния модел, архитектите се уведомяват за промените, когато отворят архитектурния модел или презаредят инженерния. Тези предупреждения се виждат също в прегледа на координацията (coordination review).
 • На редовни интервали, архитекти и инженери могат да правят следното:
  • Да извършват преглед на координацията (coordination review), за да видят промени в проследени елементи, да комуникират с екипа и да предприемат подходящите действия.
  • Да извършат проверка на застъпванията (interference check), за да идентифицират невалидни пресичания на елементи между свързания модел и този, в който работят.

Revit 2024 Toposolid (Видео)

Кратко видео за новия Toposolid обект в Revit 2024:

 • Създаване от Sketch и възможност за добавяне на стрелка на наклона;
 • Редакция на Toposolid точки и линии и добавяне на допълнителни;
 • Изрязване на геометрия от Mass обекти или от стени, фундаменти и др.
 • Създаване на Toposolid по вмъкнат Civil 3D DWG файл.

Обединяване на конструктивни елементи в Revit

Когато създавате конструктивни модели в Autodesk Revit, може би сте забелязали, че при разполагане на колона в бетонна стена, понякога те не се обединяват автоматично. Необходимо е да използвате командата Join Geometry, но трябва да имате предвид, че двата конструктивни елемента трябва да са от един и същ материал.

Ако и тогава не се обединят двата елемента, можете да промените състоянието на стената от носеща (Bearing) към срязваща (Shear). По този начин колоната и стената автоматично ще се съединят и ще изглеждат като един елемент.

Размери (котировки) в Revit

Размерите в Revit играят важна роля в процеса на проектиране, като предоставят точно определение на пропорциите на елементите. В Revit те са системна фамилия, с дълъг списък от параметри за настройка на котировъчните линии и текст. Revit предлага разнообразни видове размери:

 • Линейни: Можете да котирате наведнъж един или повече сегменти на обектите в хоризонтални и вертикални изгледи;
 • Ъглови: Показват ориентацията на елементите в план, сечение или фасада.
 • Радиални: Позволява да определите радиус или диаметър на дъги и окръжности.

Други характеристики на котировките:

 • Стилове: Revit предлага голям набор от размерни стилове, които можете да избирате и настройвате според вашите предпочитания. Можете да променяте вида на линиите, текста, стрелките и други елементи на котировките.
 • Динамични размери: Едно от ключовите предимства на Revit е възможността за динамично променяне на котировките. Ако направите промяна в размера на елемент в проекта, размерите автоматично се актуализират, показвайки новите стойности.
 • Гъвкав контрол на видимостта на размерите: Можете да регулирате тяхната видимост на чертежите, изображенията или визуализациите, което е полезно за представянето на информацията на различни етапи на проектирането.

Revit- Какво е адаптивен компонент и как се използва?

Създавайте компоненти, които гъвкаво се адаптират към множество уникални условия. Адаптивните компоненти могат да се използват в повтарящи се системи, генерирани чрез подреждане на множество компоненти, които отговарят на дефинираните от потребителя ограничения. Адаптивните точки се създават чрез модифициране на референтни точки. Геометрията, начертана чрез прихващане към тези гъвкави точки, води до адаптивен компонент. Той може да се използва във фамилии ‘pattern panel’, фамилии адаптивни компоненти, концептуална среда за маси и в проекти.

Създаване на адаптивни точки:

Трябва да моделирате в шаблона за фамилии ‘Generic Model Adaptive.rft’.

 1. Поставете референтна точка, където е нужна адаптивна. Точките могат да бъдат свободни, приемащи или водещи.
 2. Маркирайте референтните точки.
 3. Натиснете ‘Modify | Reference Points tabAdaptive Component panel (Make Adaptive)’. Точката сега е адаптивна. За да я направите отново референтна натиснете  (Make Adaptive) отново.

Адаптивните точки се номерират автоматично по реда на изчертаване. Щракнете върху номера на точката, за да го промените. Той ще се преобразува в редактируемо текстово поле. Ако въведете число, което в момента се използва от друга адаптивна точка, точките ще разменят номерата си. Можете също да промените номерата на адаптивните точки в панела със свойства.

Можете да използвате адаптивна точка като манипулатор на формата, което означава, че точката няма да се използва по време на поставянето, но ще бъде достъпна за преместване, след като компонентът бъде поставен.

 1. Изберете точката, която искате да служи като манипулатор на формата.
 2. В панела за свойства под ‘Adaptive Component’, изберете ‘Shape Handle Point (Adaptive)’ за ‘Point’ параметър.
 3. За да ограничите посоката на движение на манипулатора, променете свойството ‘Constrained’ на ‘None’, ‘Center (Left/Right)’, ‘Center (Front/Back)’, или ‘Ref. Level’. Веднъж зареден в проектната среда, манипулаторът ще промени компонента.

Поставяне на адаптивен компонент

 1. Създайте нова адаптивна фамилия ‘generic model adaptive family’, използвайки адаптивните точки като референции. Това е адаптивен компонент.
 2. Заредете адаптивния компонент в проектен компонент, маса или проект. Примера за тази процедура използва общ модел, който съдържа 4 адаптивни точки.
 3. От ‘Project Browser’ на вашия дизайн изтеглете компонента в полето за чертане. Той е вписан в ‘General Model’. Забележете, че формата на модела се показва върху курсора.
 4. Поставете адаптивните точки на модела в концептуалния дизайн. В този пример всяка точка е поставена на различена крива. Редът на поставяне на точките е важен. Ако компонентата е ‘extrusion’, посоката му ще се обърне, когато точките се поставят по посока обратно на часовниковата стрелка.
Пример.

*Натиснете Esc по всяко време, за да поставите модела с вече зададените адаптивни точки. Например, ако вашия модел има 5 адаптивни точки и натиснете Esc след поставянето на 2 точки, моделът ще бъде поставен спрямо тези 2 точки.

5. Продължете с поставянето на множество повторения от модела, според нуждата. За да копирате ръчно модела, кликнете върху него, натиснете и задръжте Ctrl и игтеглете, докъдето искате да копирате, за да поставите допълнителни бройки.

6. Наместете или променете адаптивния компонент и го презаредете.

Методи за създаване на детайли в Revit

В Revit има два начина за създаване на детайли – чрез командите Drafting View и Callout:

 • Детайли в Revit чрез функцията Drafting View:

Тази функция в Revit ви позволява да създадете празен изглед, който не е директно свързан с модела на сградата. Започвате с изчертаването на детайла от самото начало. Вътре в изгледа можете да промените мащаба, нивото на детайлност (грубо, средно или фино) и визуалния стил според вашите нужди.

При използването на функцията Drafting View можете да създавате детайли, които не са пряко свързани с модела на сградата. Това може да бъде полезно, когато искате да добавите по-специфични детайли или да използвате алтернативни визуализации на съществуващи елементи. Например, ако желаете да покажете само определени аспекти на елементите, които не са видими в главния модел.

За да създадете Drafting View, отидете на раздела „View“ в Revit и изберете „Drafting View“. След това ще се отвори прозорец, в който трябва да зададете име на новия изглед и да изберете мащаба, който желаете да използвате.

 • Детайли в Revit чрез функцията Callout:

Този метод за създаване на детайли в Revit е по-динамичен, тъй като използва помощната функция Callout, която позволява да създавате детайли, базирани на съществуващия модел. Чрез Callout можете да „отрежете“ част от модела, която искате да бъде представена като детайл, и да създадете нов изглед, в който да работите по подробностите.

Callout-ите могат да бъдат създадени в план, фасада или разрез, в зависимост от вашите нужди и предпочитания. В тези изгледи може да добавите подробни елементи, като детайлни компоненти.