Autodesk Build – Управление на строителния бюджет (Видео)

Онлайн семинар за възможностите на Autodesk Build за управление на строителния бюджет:

  • Cost Management настройки;
  • Вмъкване на бюджет от MS Excel;
  • Създаване на договори с подизпълнители (Contracts);
  • Парични потоци (Payment Applications);
  • Промени в договорите (Change Orders);
  • Прогнози (Forecasts).