Архив на категория: Consrtuction Cloud

PlanGrid Build App – Свързване на проектантския офис със строителния обект

Липсата на връзка между идеята на проектанта (реализирана чрез проектния модел и свързаната с него документация) и изпълнението на строителния обект може да доведе до значителни загуби, както от преправяне на грешката, така и от забавяне на обекта.

Мобилното приложение PlanGrid Build App може да реши този проблем, тъй като строителните специалисти имат възможност да изследват проектантския модел и документация в онлайн или офлайн режим на самия строителен обект.

Когато имате абонамент за Autodesk Docs, Build или Collaborate / Collaborate Pro, можете да използвате безплатно този удобен инструмент на Вашето мобилно устройство и да достъпвате и навигирате 3D моделите и 2D чертежите, до които имате необходимите права за достъп.

Списъкът с поддържани файлови формати е дълъг и включва най-често използваните – RVT (Revit), NWD и NWF (Navisworks), DWG, IFC и много други, в които имате възможност да навигирате, правите измервания и проверявате актуалните версии на файловете.

Удобната комуникация между строителните специалисти, различните отговорни лица и проектантските екипи може да спести редица главоболия на всички участници, чрез онагледяване на проблемните зони и улеснена кореспонденция.

Вижте повече …

PlanGrid Build App – Вашата мобилна връзка с данните от Autodesk Docs, Build и Collaborate

Можете да използвате безплатно мобилното приложение PlanGrid Build, когато имате лиценз на следните Autodesk Construction Cloud продукти:

 • Autodesk Build
 • BIM Collaborate
 • BIM Collaborate Pro
 • Autodesk Docs

Чрез синхронизацията на данните в PlanGrid Build получавате актуална информация за процесите на строителния обект, като можете да работите и в офлайн режим на място. PlanGrid Build е наличен, както в Google Play за Android, така и в App Store за iOS.

Вижте повече информация …

Значителни подобрения в Autodesk Construction Cloud продуктите

Autodesk обявиха редица подобрения в продуктите от Construction Cloud платформата – Autodesk Docs, Autodesk Collaborate Pro и Autodesk Build:

 • Инсталации (Assets) в Autodesk Build могат да бъдат визуализирани и проследявани в 3D модела, което помага да се предотвратяват грешки, свързани с обновяване на данните и безпроблемно да се асоциират с Запитвания за информация (RFI’s), Одобрения на документи (Submittals), Проблеми (Issues), Времеви графици (Schedule) и други елементи на работните процеси;
 • Model Property Breakdown – Огромните проектни файлове могат да се трансформират в по-малки части чрез създаване на потребителски изгледи за текущата работа. Могат да бъдат селектирани елементи като нива, помещения, дисциплини и различни свойства за съставяне на споделени изгледи от модела;
 • Publish to the Field – Екипите в Autodesk BIM Collaborate могат да автоматизират споделянето на изгледи и модели към мобилните устройства на различни участници в строителния процес;
 • Extended File Support for Mobile – Подобрено навигиране и интеракция в мобилните устройства за 2D и 3D проекти;
 • Reality Capture in Autodesk Construction Cloud – Облаци от точки, получени от лазерно сканиране, могат да бъдат вмъкнати и визуализирани в среда на Autodesk Construction Cloud, което позволява прецизно измерване и идентификация на реално изградените елементи в строителството.

Вижте повече …

Autodesk Build – Управление на процесите в Строителството (Видео)

Онлайн семинар за софтуерната платформа Autodesk Build за оптимизиране на строителните задачи и проследяване развитието на обекта.

 • Организация на документацията (Files & Sheets);
 • Календарни графици (Schedules);
 • Проблеми и запитване за информация (Issues & RFIs);
 • Създаване на чеклист форми (Forms);
 • Срещи на екипите (Meetings);
 • Одобрения (Submittals).