Скриване и показване на Revit обекти (видео)

Скриване и показване на Revit обекти:

  • Скриване на елементи и категории (Hide Elements / Hide Category);
  • Показване на елементи в Reveal Hidden Elements режим;
  • Временно скриване и изолиране (Temporary Hide / Isolate);
  • Скриване на типове чрез филтри (Filters).