RPC елементи в Revit (видео)

Работа с RPC (Entourage) елементи в Revit:

  • Вмъкване и промяна на RPC елементи в модела;
  • Представяне на фото-изображението в Realistic режим на видимост;
  • Създаване на Entourage фамилия във Revit Family Editor.