Създаване на тръбни системи в Revit (видео)

Автоматично създаване на тръбни трасета (студена, топла вода и канал) в Revit:

  • Настройки за наклон и добавяне на вертикален щранг;
  • Ръчна редакция на предложените трасета;
  • Проверка за пресичане на елементи от трасетата.