Какво ново в 3ds Max 2021

Autodesk обявиха новата версия 3ds Max 2021, която включва редица нови функции и подобрения:

Bake to Texture – Новата функция за „изпичане“ предлага бързо представяне и подобрен работен процес при работа с текстури. Поддържа Arnold рендер поддръжка, проверка и валидиране на текстурите, OSL, Blended Box и MikkT мап поддръжка.

PBR Материали – Новите PBR материали подобряват точното представяне на светлината върху повърхнини. Двата вида PBR материали Metal/Rough и Spec/Gloss могат да се извличат директно от Windows Explorer в Material/Maps Browser и осигуряват представянето във всяка реална среда.

Weighted Normals Modifier – Тази нова функция подобрява засенчването на моделите чрез изменение на нормалите да бъдат перпендикулярни на плоски полигони. Генерирането на нормалите е изключително бързо, с функционалност по площ, ъгъл и максимално лице.

Нови OSL засенчване – В HDRI среда можете да контролирате крайния изглед едновременно в работния и в рендер прозореца. HDRI позволява поставяне на HDR фотоизображения от реални светлинни източници, които динамично да подновяват сцената. Uber Noise добавя комплексни типове разсейване като Perlin, Fractal, Cell, fBm и Worley.

Arnold рендер по условие – 3ds Max 2021 включва Arnold 6.0 като рендер по подразбиране, който включва посочените тук нови функции и подобрения, както и поддръжа конвертор-скриптове за V-Ray и Corona материали.

Нов Substance2 Map, който е оптимизиран в сравнение със стария Substance map и включва бързо подновяване без да се налага експорт от Substance Designer. Поддържат се 3ds Max рендерите Arnold, ART, Scanline и Quicksilver.

Други подобрения в новия 3ds Max 2021 са подобрените настройки за Viewport, добавените обширни Python библиотеки, подобрено запазване на файлове и много други. Повече информация за всички подобрения можете да видите тук