Rhino Object Properties (Видео)

В това видео можете да видите обектните свойства в Rhino – Material, Decals, Thickness, Edge Softening, Shut Lining и Displacement: