Lands Design plug-in за Ландщафтно Проектиране

Lands Design e Rhino plug-in за Ландщафтно Проектиране с изключително удобни функции за изграждане на околното пространство:

  • Възможност за моделиране на терен;
  • Богата библиотека с разстителност и тримерни елементи;
  • Линейно и площно дефиниране на обекти – бордюри, плочи, настилки …
  • Визуализация на проекта

terrain-freeformvegetationurban-fixture-librarycivil-work

Изграденият модел може да се представи в 2D или 3D с изключителни прости настройки на визуализация на отделните единични, линиейни и площни обекти.

Lands Design на този етап е безплатна (Work in Progress) бета версия plug-in за Rhino 5.0.

Можете да свалите Lands Design ТУК

Допълнително информация можете да видите ТУК

Представяне в 2D

Представяне в 2D

 

Представяне в 3D

Представяне в 3D

Lands Design Beta Webinar – Francesc Salla (AsuniCAD):