Какво ново в Advance Steel 2023

Новата версия Advance Steel 2023 значително подобрява проектния процес на специалистите по стоманени конструкции:

  • Удобно разполагане и управление на етикети за болтове;
  • Конвертиране на полилинии в греди и бързо добавяне на връзките;
  • Показване на осите в моделния изглед и изолиране на елементите разположени над оста;
  • Създаване на изгледи за представяне на конкретна връзка и нагласяване на размера и разположението на изгледите;
  • Независим прозорец Document Management, който може да остане отворен по време на редакция и да поднови всички документи с един клик;
  • Удобно добавяне и премахване на обекти в селективни заявки, които могат да се появяват в отделни изгледи.