Архив на категория: Обща

Какво ново в AutoCAD 2023

Autodesk обявиха новия AutoCAD 2023, с който можете да добавите полезна функционалност към Вашия работен цикъл:

 • Markup Import и Markup Assist – Импортиране на коментари от PDF или сканирани хартиени чертежи. Новата Markup информация влиза в слой за проследяване (Trace Layer) и чрез Markup Assist функционалността може да разпознае сканирания коментар, за да се превърне в AutoCAD текст;
 • My Insights – Когато AutoCAD 2023 установи повтарящи се команди, заложения в програмата изкуствен интеллект (AI) ще Ви предложи да използвате Macro команда от налична библиотека и да спестите ценно време;
 • AutoCAD web APIs – Възможност за зареждане на LISP файлове в AutoCAD web платформата;
 • Подобрен Sheet Set Manager – Ускорено е отварянето на чертежи в Sheet Set Manager с възможност за споделяне в облака на Autodesk;
 • Оптимизирано преброяване на блокове в определени граници на модела (селекция чрез правоъгълник, полигон или съществуваща полилиния).

Повече за новите функции, можете да видите тук …

Онлайн Семинар за Autodesk AEC Collection (Видео)

AEC Collection – Универсален пакет за сградно и инфраструктурно проектиране:

 • Тенденции и динамика на строителната индустрия и прилагането на BIM технологията;
 • Основните BIM и CAD продукти за сградно и инфраструктурно проектиране в Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection;
 • Работните процеси, осъществен между отделните продукти от колекцията.

Rhino за проектиране на плавателни съдове

Rhino е мощен 3D моделер за проектиране и производство, който използва точни NURBS повърхнини за всеки аспект на плавателния съд. Разнобразните и гъвкави функции на програмата Ви помагат да моделирате по най-удобния начин за различните фази на проекта – от схаматичния дизайн до производството на детайли.

 • Моделиране чрез точна NURBS геометрия;
 • Представяне на промените в реално време;
 • Мощни средства за анализ на кривина.

Видео за Rhino проектиране и анализ на повърхнини…

Rhino 7 поддържа широка гама от стандартни файлови формати:

 • Rhino .3dm е широко разпространен в индустрията;
 • Редица 2D стандарти като DWG и DXF;
 • Съзместимост с разнообразни 3D инженерни формати като STEP, Parasolid, ACIS и над 30 IGES вида.

Rhino е изключително добър за визуализиране на Вашата проектна идея чрез художествени и фотореалистични стилове:

 • Фотореализъм в реално време;
 • Физически материали и начини на представяне;
 • Допълнителни приложения като Chaos V-Ray for Rhino

Rhino моделите са изключително точни за индустриалните стандарти:

 • Много добра геометрия като изход за производство;
 • Точен експорт на 2D чертежи;
 • Подготовка за CNC изрязване;
 • Удобния средства за премащабиране.

Вижте повече информация за Rhino за проектиране на плавателни съдове: https://www.rhino3d.com/en/for/marine/

Gran Finale (Дизайн – JC Espinosa / Производство – Delta Marine Industries)

Sencha racing kayak (Дизайн – Уорън Уилямсън)

Gumball функционалност в Rhino (видео)

Използване и настройки на Gumball манипулатора в Rhino 7:

 • Настройки на цветове и големина на Gumball елементите;
 • Придвижване, завъртане и премащабиране на посочения елемент;
 • Ориентация на Gumball манипулатора спрямо текущата координатна система, обекта или спрямо изгледа;
 • Преместване на Gumball манипулатора чрез Ctrl бутона и копиране на елемента (елементите) чрез Alt бутона.

Нова 2.0 версия на Autodesk Revit IFC Ръководство

Повече информация можете да видите на ABCD блога

Autodesk публикува нов Revit IFC Manual 2.0 – Ръководство за AEC специалисти и екипи за OpenBIM работни процеси. Файловият формат IFC (Industry Foundation Classes) на BuildingSMART организацията се е наложил като основен стандарт за OpenBIM обмен на данни и това ръководство позволява на Revit потребителите да усвоят IFC схемата и да работят по-удобно с IFC Import / Export и Link IFC.

Освен на английски език, Revit IFC Manual 2.0 можете да видите на още 9 езика:

Онлайн Семинар 02 Март – Графичен редактор Dynamo за Revit

КАД Пойнт организира безплатен онлайн семинар на 02 Март, в който ще разгледаме някои от основните функционалности на графичния редактор Dynamo за Revit:

 • Елементи на графичния интерфейс;
 • Селекция на елементи от Revit;
 • Извличане и промяна на параметри;
 • Обработка на списъци (List);
 • Обмен на данни с MS Excel;

Продължителността на семинара ще е около час и половина.
Изисква се регистрация

Autodesk Content Connection – Портал за обучителни ресурси

Autodesk създаде нов портал Content Connection с много обучителни ресурси от различни сайтове, форуми и видео-канали на 6 езика – английски, френски, немски, испански, италиански и японски.

Можете да филтрирате ресурсите по продукт, индустрия, роля или конкретен форум, сайт или канал. Така имате възможност на едно място да откривате бързо и лесно информацията, която Ви интересува за конкретна технология или продукт.

Връзка към Autodesk Content Connection

Revit Workset екипна работа в локалната мрежа (видео)

Как да работим с Revit екипно в локалната мрежа чрез workset функционалността:

 • Настройка на централен и локален модел;
 • Създаване на workset множества и добавяне на елементи към тях;
 • Запитвания за редакция на елементи между членовете на екипа;
 • Създаване на филтри за подобрена визуализация на workset множествата.

Какво ново в Revit 2022.1

Autodesk обявиха новата версия Revit 2022.1 с редица подобрения:

 • Дубликиране на празни чертежи с антетка, на чертежи с детайли и такива с изгледи;
 • Прихващане в средна точка – осъществява се при команда за създаване на елемент чрез бърз клавиш или от десен клик;
 • Командата за избиране на всички елементи (Select all instances) приема вече повече от един тип обекти;
 • Бързо намиране на обекти от модела на тяхната позиция в Project Browser;
 • Подобрения при задаване на наклон на Fabrication елементи;
 • Дубликиране на фамилни параметри във Family Editor;
 • Прехвърляне на нива от Revit във FormIt Pro;
 • Импорт и Експорт на STL и OBJ файлови формати;
 • Преглед на историята на Revit Cloud Model и отваряне на версия като независим файл;
 • По-бързо моделиране и детайлиране на армировки;
 • Много нови функции и подобрения в Dynamo 2.12

Всички подобрения можете да видите тук …