Revit Workset екипна работа в локалната мрежа (видео)

Как да работим с Revit екипно в локалната мрежа чрез workset функционалността:

  • Настройка на централен и локален модел;
  • Създаване на workset множества и добавяне на елементи към тях;
  • Запитвания за редакция на елементи между членовете на екипа;
  • Създаване на филтри за подобрена визуализация на workset множествата.