Онлайн семинар – Dynamo за Revit (видео)

  • Какво е Dynamo за Revit?
  • Как се използва?
  • Защо да го включим в работния си процес?
  • Разполагане на обекти и адаптивни компоненти.