Анализ на най-кратък път в Revit (видео)

Path of Travel Анализ в Revit:

  • Задаване на най-кратък път между две точки;
  • Добавяне на допълнителна точка за преминаване;
  • Щриховка за безопасно отстояние между хората.