3D изгледи в Revit (видео)

Създаване на аксонометрични и перспективни 3D изгледи в Revit и редакция на тяхната геометрия.