Какво ново в Revit 2022

Autodesk обявиха новата версия Revit 2022 с редица нови подобрения (в тази статия са разделени в 4 сецкии):

1.Подобрения в проектирането:

 • Revit стени – можете да накланяте вътрешната или въшната равнина на стената и да редактирате профила на наклонена стена;
 • Нови RPC визуализационни библиотеки и подобрено представяне с новия RPC 2.0 файлов формат;
 • Generative Design подобрения – добавени са нови методи за разполагане на обекти с възможност за дефиниране на константи и променливи, а също така е подобрен и Generative Design Tools панела в Dynamo for Revit;
 • Route Analysis инструментът вече може да представя повече от един възможен маршрут, да задава еднопосочен поток от хода и да добавя изисквания за отстояния;
 • Подобрени инфраструктурни елементи – потребителски моделни фамилии могат да се присвоят вече на Bridge и Road категориите в Revit и са добавени представки и наставки на пикетажа по оста на пътя;
 • Design to Fabrication подобрения – значително по-гъвкави и оптимизирани методи за Quick Connect, Route&Fill и Trim/Extend при преминаване от стандартни Revit ОВК трасета към Fabrication библиотеки с елементи;
 • Вече можете да покривате площни конструкции с армировъчни системи от точка в точка. Позволено е ръчно разместване на отделни елементи в армировъчните системи, запазвайки логиката на системата и е оптимизирано разполагането на армировки с реални диаметри за избягване на нежелани пресичания;
 • Можете да дефинирате и присвоявате потребителски кодове при армиране на свободни форми и да запазвате настройки при тяхното разполагане – Layout, Placement Plane, Placement Orientation, Rebar Shape и Rebar Type;
 • Подобрен е прозореца за зареждане на фамилии с категоризация, нови бутони за навигация и търсачка;
 • Подобрено оразмеряване на прозорците в Revit, което значително улеснява работата при дълги списъци и различна разделителна способност;
 • Добавено е търсене на параметри и допълнителна (Tooltips) информация в прозореца на спецификациите и на проектните параметри;
 • Подобрения на фамилните категории – Добавени са редица нови категории като Audio Visual Devices, Fire Protection, Food Service Equipment, Hardscape, Medical Equipment, Signage, Temporary Structures и Vertical Circulation;

2.Подобрен обмен на данни:

 • IFC4 сертификат за архитектутен и конструктувен експорт с подобрено представяне и георефериране на модела;
 • Привързване на Rhino (3DM) модели със запазване на техните слоеве и контрол чрез Visibility/Graphics Overrides в Revit 2022;
 • Подобрена интеграция на Revit и FormIt Pro по отношение на геометрия, слоеве и материали, като файловият формат AXM на FormIt се вмъква значително по-бързо и удобно;
 • Привързване на Inventor машинни модели в Revit като стандартен RVT модел с възможност за опростяване на сложни сглобени единици в Inventor за по-лесно управление в Revit;
 • 2D PDF експорт от Revit – лесна конфигурация за автоматично оразмеряване и ориентация на поредица от изгледи и чертежи;
 • Споделяне на 2D изгледи от изгледи и чертежи в Revit модела;

3.Подобрена документация:

 • Добавяне на нов Workset параметър при спецификациите за по-добро групиране и сортиране на табличните данни;
 • Възможност за добавяне на споделени параметри в Key Schedules (таблици по ключова стойност);
 • Директен експорт на спецификациите в CSV файлов формат;
 • В Revit 2022 може да се зададе надпис за елемент, който съдържа повече от едно определение на дадена стойност (напр. <Varies>);
 • Подобрения на етикети – улеснено завъртане, добавяне на повече от една стрелка и етикети на шпросите на окачени фасади;
 • Поддръжка на Multi-Category етикети, което позволява по-голяма гъвкавост при етикиране на различни категории елементи, но с еднакъв споделен параметър;
 • Етикети, които сочат към елементи от свързан модел ще се пренасочат пак към същите елементи при зареждане на нова версия на модела;
 • Възможност за добавяне етикет на наклона на рампа в 3D изглед;
 • Добавяне на представки и наставки към оразмерителните котировки и при номерирането на Revit ревизиите;
 • Визуализация на строителната мрежа в 3D изгледите;
 • Възможност за промяна на представянето на елементите от строителните фази във филтрите на изгледите;
 • Добавени са нови палитри с по-светли и пастелни цветове за плановите изгледи в Revit;
 • Запазване на частичните детайлни изгледи при изтриване на изгледа, в който са направени;
 • Подобрени етикети на MEP документация – надписи с отместване, символи за щранг, етикети на вмъкнати фамилии и др.

4.Подобрения за разработчици:

 • 67 нови Dynamo елемента за Revit документация (надписи, чертежи, изгледи);
 • Нова API функционалност за Revit скици, работни полета, оцветяване, облачни модели и облаци от точки.