View Range & Plan Region in Revit (Видео)

Кратко видео за View Range параметъра на Floor Plan изгледите и обекта Plan Region: