Вмъкване на Inventor файл в Revit (чрез Navisworks)

Navisworks поддържа редица файлови формати (Inventor, NX, Pro/Engineer, SolidWorks и др.), които после могат да бъдат вмъкнати в Revit: