Само един AutoCAD 2019

От 22 март вече се предлага годишен лиценз под наем (Абонамент) AutoCAD 2019 заедно с всички специализирани продукти базирани на AutoCAD (с изключение на AutoCAD Civil 3D).

AutoCAD 2019 ще включва възможностите на следните специализирани продукти:

AutoCAD Architecture – инструменти за архитектурно проектиране.
Специални инструменти за архитектурно проектиране и параметрична архитектурна библиотека. Автоматично създавате фасади,разрези,  и спецификации.

AutoCAD Mechanical – инструменти за машинно конструиране.
Вградената библиотека съдържа над 770 000 стандартни и нестандартни машинни елементи и символи. Автоматизирано генериране на спецификация.

AutoCAD Electrical – решение за инженерите по електротехника и автоматизация. AutoCAD Electrical се доставя с библиотеки, съдържащи повече от 65 000 схемни символа, съобразени с международните стандарти.

AutoCAD Plant 3D  за по-бързо проектиране на  промишлени тръбни инсталации, стоманени конструкции, технологично оборудване (помпи, компресори, резервоари, колони и други). На разположение са средства за създаване на технологични схеми (P&I диаграми), генериране на чертежи, спецификации и изометрици.

AutoCAD  MEP за проектиране на  ОВК, ВиК и Електро – инсталациите на сградите.
Включва инструменти и голяма  параметрична библиотека с обекти за ВиК, ОВК и ел. инсталации.

AutoCAD Map 3D е моделно-базирано приложение, което позволява широк достъп до CAD и ГИС данни, осигурява инструменти за планиране, анализ и споделяне на данни и подпомага вземането на решения.

AutoCAD  Raster Design – дигитализирате хартиените носители с лекота. Векторизирате растерните обект, правейки ги по – лесни за обработване.

 

Нови възможности в AutoCAD 2019

DWG Compare – нов инструмент за сравняване на DWG чертежи, позволява откриване на разлики между две ревизии на чертежа.

Shared Views – генерирате web изгледа на чертежа с URL адрес, който може да го споделяте с клиенти и колеги.

AutoCAD Architecture; AutoCAD Electrical; AutoCAD Map 3D; AutoCAD Mechanical; AutoCAD MEP; AutoCAD Plant 3D и AutoCAD Raster Design повече няма да могат да се поръчват.