Graphic Display Option настройки в Revit

gdo_1Когато създадете 3D изглед (изометричен или перспективен) или фасада/сечение, можете да използвате настройката Graphic Display Option от списъка с параметри Properties и да настроите представянето съответния изглед. Ето какви са и настройките в прозореца Graphic Display Option:

  • Model Display – Избор от предварително дефинирани стилове Wireframe, Shaded или Realistic за представяне, настройки за показване на ръбове, прозрачност и силуети.
  • Shadows – Възможност за включване на светлосенки в 3D изгледа
  • Sketchy Lines – Добавяне на артистични линии, чрез контролиране на двата параметъра Jitter (неравномерно движение) и Extension (Продължаване на линиите)

gdo_2

  • Depth Cueing – Тази настройка не е активна за 3D изгледи, но е много полезна при представяне на фасадни изгледи. Тя подчертава обектите, които са на преден план, докато по-задните елементи избледняват.
  • Lighting – Включване/изключване на слънчево осветление (с редица настройки в зависимост от локацията, избрания час и др.) и изкуствено осветление (от включените в модела осветителни елементи). Освен това могат да се настроят силата на осветлението и на хвърляните сенки.
  • Photographic Exposure – Тези настройки са налични само за Realistic визуализация (настройва се от Model Display секцията). С тях може да се настроят яркостта и наситеността на цветовете и сенките, а също и да се стопли или изстуди изображението чрез плъзгане към червения или синия спектър.
  • Background – Тук можете да изберете фон на изгледа – един цвят или градиент, небе или потребителска снимка.