Нова версия Dynamo 1.1

1http://dynamobim.org/ обявиха излизането на нова версия 1.1 на Dynamo for Revit и Dynamo Studio. Тя подобрява някои неизправности от предишните версии, добавя нови функции и също така някои „експериментални“ инструменти.
Какво е новото в 1.1

2T-Splines (експериментално)
T-Splines представлява моделираща технология за органична геометрия и свободни форми. Включени са около 150 нови точки като добавка към съществуващата геометрична библиотека. Новата функционалност е насочена към редица възможности за съдаване и редактиране на T-Spline повърхнини и конвертирането им от и към NURBS и мрежи (Mesh).
T-Splines е все още в експериментален период и може да се включи от Settings > Experimental менюто. След това трябва да се рестартира Dynamo ще намерите T-Splines функциите в менюто Geometry.
3Експорт на работното поле като картинка
Новата функция Screen Capture може да обхване целия работен плот, независимо колко е голям той и да създаде картинка.
Припокриващи се функции
В процеса на разработка на Dynamo, има голяма част от команди с близка или припокриваща се функционалност. В новата 1.1 версия е преразгледана функционалността на отделните команди и те са обединени смислово. Например Export to SAT командите са сведени само до две команди, експорт на целия модел и на отделни елементи.4
Тук можете да видите списъка с промените
Настройки на приложението
• Нов център за известия с повече детайли за грешки и DLL несъвместимост между Dynamo и други Revit добавки
• Ново опция в Settings менюто за показване и скриване на Preview Bubbles
Повече за подобренията и новите функции можете да прочетете тук

Вашият коментар