Етикети на врати в Revit

Door_Label_4Когато започнете работа с Revit със стандартните настройки на програмата, ще забележите че етикетите на врати и прозорци не съответстват на нашите стандарти. Тук ще разгледаме как можете да създадете подходящи етикети за врати (за прозорци процедурата е същата, но етикета е различен).

Създайте нов проектен файл в Revit с Architectural Template. Създайте две стени – една хоризонтална и една наклонена на 45 градуса. Изберете командата Door и на Ribbon менюто се уверете, че е избран бутона Tag on Placement, което ще добави врата + етикет. Разположете по една врата на двете стени и Revit ще вмъкне подобни етикети като на картинката. Посочете един от етикетите и натиснете Edit Family бутона на Ribbon менюто.

Door_Label_1.Door_Label_2

Ще се отвори Family Editor за редакция на избрания етикет. Начертайте една вертикална линия от секцията Create бутона Line, която да служи за разделител между етикета на ширината и този на височината на вратата. После от Create -> Label посочете до вертикалната линия.

Door_Label_3
В прозореца Edit Label изберете от списъка с параметри Width и посочете зелената стрелка, за да го пренесете вдясната част. Променете Sample Value на „Ширина“ и натиснете OK. После завъртете вмъкнатия етикет на 90 градуса с манупулаторите на етикета. Напревете такъв етикет и за Височина, като вместо Width изберете Height от списъка с етикетите. Накрая подравнете двата етикета спрямо вертикалната линия, като крайния резултат трябва да е като на картинката.

Door_Label_4
Допълнително можете да направите и промяна на етикета „101? (Визуализация на параметъра Mark). Той показва поредния номер на вмъкнатата врата, но с бутона Edit Label можете да смените Mark с параметъра Type Mark, който показва типа на вратата. Този параметър извлича стойност от типовите параметри на фамилията врати, която сте използвали като можете да зададете стойности като В1, В2 и т.н.
Важно е да изберете опцията Rotate with Component в Properties прозореца на Family Editor. С този параметър етикетът автоматично става перпендикулярен на равнината на стената.

Door_Label_5
След това изберете бутона Load into Project, за да заредите променения етикет в проекта и да видите променените етикети. Обърнете внимание, че етикетите вече са перпендикулярни на стената, в която е поместена вратата.
Можете също така да запазете етикета с ново име в папката Annotation на библиотеката с фамилии, за да можете по-лесно да го избирате и за други проекти.

Вашият коментар