Autodesk решения за проектиране на сгради (Видео)

Онлайн семинар за решенията на Autodesk за проектиране на сгради:

  • Решения на Autodesk в отговор на предизвикателствата днес;
  • BIM платформа за архитекти – Revit 2022. Общи принципи и нови функционалности;
  • Какво е новото в сградните конструкции в Revit 2022;
  • Revit за сградни инсталации – ОВК, ВиК;
  • Инструменти за сътрудничество и дистанционна координация на проекти с BIM 360;
  • Актуални предложения от Autodesk.