Новият Autodesk Docs е добавен в AEC Collection

Новият облачен продукт Autodesk Docs е включен в колекцията за архитектурен и инженерен дизайн AEC Collection. Това позволява на специалистите от различни екипи да обменят удобно проектните документи, да обсъждат евентуални грешки и да ускоряват процесите по разглеждане и одобрение на документацията.

  • Администриране на документацията: Проектните документи се разполагат в директории с определени права за отделните участници в пректния екип. Например ВиК специалистът има пълен контрло над ВиК папката, но не може да качва файлове в директориите на строителния инженер и на ОВК проектанта.
  • Версии на файловете: Технологията Autodesk Docs поддържа версии на файловете, които се качват в платформата, като може да се сравнява какво се е променило в текущия 2D или 3D файл спрямо по-стара версия. Нищо не се губи в Autodesk Docs и може да се преглежда цялата история на проекта – качване, сваляне, промяна, изтриване.
  • Разрешаване на проблеми: По време на работата проектантите могат да правят бележки (Markups) върху проектните документи и да споделят с други специалисти. При възникване на проблем даден член на екипа може да създаде Issue, което да отправи към един или повече участници, за намиране на решение на съответния проблем.
  • Одобрение на документи: В Autodesk Docs готовите проектни документи могат да бъдат групирани и предвижени за одобрение от съответните отговорни лица в екипа. По време на процеса на одобрение могат да бъдат направени забележки, въз основа на които проектантът да внесе корекции и неговата документация да получи одобрение.

Допълнително информация за Autodesk Docs можете да видите тук