Host-зависими елементи в Revit (видео)

Какво представляват Host-зависимите елементи в Revit, как се преместват и копират и как се създават във Family редактора: