Архив за етикет: Autodesk Forge

Какво е Autodesk Forge?

Autodesk Forge е облачно базирана платформа от различни програмни интерфейси (API), които позволяват да интегрирате Ваши онлайн приложения с BIM 360 или Fusion функционалност. По-долу можете да видите основните
интерфейси и сървиси на Autodesk Forge:


  • Authentication – Създаване на токен чрез OAuth 2.0 стандарта;
  • Viewer – Представяне на 3D модели и 2D чертежи в интернет браузер. Моделите могат да бъдат от най-разнообразни софтуерни продукти като AutoCAD, Revit, Civil 3D, Fusion 360 и много други;
  • Управление на данни – Достъп и обмен на данни между BIM 360 team, Fusion Team, BIM 360 Docs и Object Storage Service;
  • Преобразуване на файлови формати – Извличане на данни и да конвертиране на файлови формати;
  • Автоматизиране на задачи – Стартиране на скриптове в споделените файлове като плотиране на изгледи, преобразуване на текст, почистване на чертежи и много други задачи;
  • Работа с облаци от точки – Конвертиране на снимки в облаци от точки или mesh обекти;
  • Интеграция с Autodesk Construction Cloud – платформите за управление на строителните данни и процеси;
  • Интеграция с BIM 360 – Управление на проектни данни, работа в екип и строителни процеси;
  • Token Flex – Извличане на репорти и статистика за потреблението;
  • Webhooks – Получаване на информация за Forge екосистемата;