Rhino Viewport и Layout обекти (видео)

Настройки на Rhino Viewport и Layout обекти:

  • Видимост и настройки на Viewport обектите;
  • Свойства на камера и цел (Target) на Viewport обектите;
  • Създаване и настройки на Layout (чертожен лист);
  • Котировки във Viewport и в Layout обектите.