Петте най-значими нови възможности на Revit 2020

Развитието на най-масовият софтуер за BIM моделиране – Revit продължава, следвайки добрите практики при преминаване в по-нова версия, а именно добавянето на нови функционалности, оптимизирането на вече съществуващи, което води до разгръщането на чисто нови работни процеси.

Тук може да намерите подробна информация за петте най-важни нови възможности, които сметнахме за интересни и разгледахме по-подробно:

//1 – Импортиране на PDF в Revit

Ако кликнете в лентата Insert в интерфейса на софтуера ще намерите чисто нов инструмент за импортиране на PDF-и в среда на Revit.

PDF-файлът ще бъде импортиран като 2D обект, който ще се асоциира само и единствено с активния изглед, към който е асоцииран. При всяко използване на инструмента за импортиране на PDF файлове може да се избира коя страница от документа да се прикачи, както и стойноста на DPI на съответната страница.

Ако PDF файлът е съставен от векторна графика, може да включите функцията Enable Snap, която ви дава възможност да се „закачате“, с мишката в точки и линии съдържащи се в подложния PDF файл.

При включен инструмент подложният PDF може да се използва директно при моделиране чрез инструметна „pick lines”, за създаване на нови компоненти.

Прикачените PDF файлове могат да се менажират от Manage Images менюто. То е достъпно, както от лентата Insert, така и от лентата Manage.

//2 – Създаване на елипсовидни стени

В предни версии на Revit не съществуваше лесен начин, чрез който да се създават стени, следващи елипсовидна форма. Единственият възможен подход беше да се създаде маса и да се комбинира с командатата wall by face. Въпреки че на теория е възможно създаването на подобни компоненти, работата с тях си остава неефективна, неособено гъвкава и трудна.

В актуалната версия на Revit 2020 функцията за създаване на елипсовидни стени е интегрирана директно в палитрата с инструменти за създаване на архитектурни и конструктивни стени.

Тази нова функционалност прави достъпна работата с органични форми и много по-лесна.

//3 – Подобрена работа с файлове от Sketchup

До версия 2020, работата с файлове от Sketchup беше крайно ограничена, тъй като за Revit беше възможно да чете доста архаични формати на .skp файлове. В комбинация с това, че при импорт всички материали от .skp файлът се имортираха с името Render Material последван от RGB код, правеше работата изключително неефективна.

За разлика от предшествениците си, Revit 2020 вече е способен да отваря Sketchup файлове до версия 2018 включително. Цветовете и нивото на прозрачност вече работят доста по-адекватно. Единственото поле за подобрение си остава работата в режим Realistic, където всички импортнати обекти от Sketchup продължават да се виждат, с цвета RGB 80-80-80

При импорт във версия 2020, вместо да бъдат създавани материали с имена „Rendering Material“  и RGB код след това, Revit ще запази името, както е в .skp файлът. В допълнение на това, вече може да се използва SKP филтър в material browser-a, който да визуализира само импортнатите материали от Sketchup.

//4 – Кота спрямо ниво

За голяма част от компонентите принадлежащи към разнообразни категории се добавя нов параметър „Elevation From Level“. Параметърът служи, както за лесен контрол на компонентите във височина, така също информацията от него може да бъде извеждана и да се визуализира с етикет.

//5 – Анализ на маршрут

Revit 2020 добавя към възможностите си и нов инструмент – Route Analysis: Path of Travel. Служи за симулиране на маршрут в планов изглед между две точки, като те са свързани с последователност от линии. Преди имплементирането на тази функционалност, беше невъзможно автоматично да се събере дължината на серия последователни линии в Revit, освен чрез Dynamo скрипт.

Новият инструмент ви позволява да изберете две точки – начална и крайна. Revit автоматично ще избере най-краткият път, като заобикаля стени и други препядствия и ще търси врати през които да преминава.

Генерираният път може да бъде етикиран. На фигурата долу, пътят е етикиран и извежда информация за сумарното разстояние.

По подразбиране линиите изобразяващи маршрутът си имат свой персонализиран linestyle. Какъв да бъде видът на използваната линия се определя от instance параметър за всеки отделен елемент. Това дава свободата да бъдат използвани различни стилове за  различните видове път, според функцията им например.

По подразбиране маршрутът ще избягва всякакви обекти. На примерът долу в последствие, след като вече маршрутът е изчертан се добавя елемент маса. За да се актуализира маршрутът е нужно да бъде избран и да му се зададе команда за актуализиране „update”. Маршрутите не са динамични.

Може да се определят категориите обекти, които да бъдат възприемани като препядствия и кои да бъдат игнорирани от менюто с настройките на командата. Менюто за маршрутизиране се намира в лентата Analyze, малката стрелка под бутона за генериране на маршрут.  Там могат да се махнат отметките на всички категории, които е нежелателно да бъдат възприемани като препятствия при автоматичното генериране и калкулация на маршрут. Revit също така ще игорира всички скрити и премахнати в предишна фаза елементи.

В дъното на изгледа се дефинира височинният обхват, в които елементите да влияят на калкулациите на маршрутът. Това означава, че елементи под или над съответния интервал няма да бъдат взимани предвид и да засягат генерираният път.

Възможно е прилагането на филтри които да оцветяват маршрутите според специфични правила. В примера долу, е приложен филтър, които оцветява в червено всички маршрути надвишаващи 12 метра:

Генерираните чрез този инструмент елементи могат да бъдат използвани в спецификации. Освен дължина, може да се добави и параметър скорост, за да се калкулира времето нужно за преминаване по даден маршрут. В достъпните параметри при работа със спецификации и маршрути присъстват и функционалноста за допълнитетлна информация – “To Room” и „From Room”. За момента тя не функционира, заложена е да стане достъпна във версия 2020.1.