Излезе новия SketchUp 2017

sketchupTrimble обявиха излизането на новата версия SketchUp 2017. Направени са много подобрения по отношение на рендер визуализацията с новия Graphics Pipeline 2.0 и контролиране на прозрачността на обектите в X-ray режим.

Добавени са редица подобрения за прихващане на точки от ръбове и равнини на модела, точно отместване (Offset) и ортогоналност спрямо зададени повърхности. По отношение на документацията на проекта е добавен нов табличен обект с въможност за импорт от MS Excel или CSV файл и подобрен експорт в DWG файл. Добавен е и нов Extension Manager за допълнителни приложения към SketchUp 2017.

Повече за новата версия можете да научите Тук