Архив на: Blago

Какво ново в Navisworks Manage 2023

Autodesk обяви новата версия Navisworks Manage 2023 с редица нови и подобрени функции:

 • Отваряне на модели от средата на Autodesk Construction Cloud и провеждане на анализ за пресичане;
 • Подобрен процес на групиране на пресичания между елементите по слоеве, различни системи, специфични параметри или по нива;
 • Създаване на проблеми (Issues) директно в Autodesk Construction Cloud;
 • Добавяне на допълнителни структурни параметри към елементи от вмъкнати Revit модели;
 • Поддръжка на повече от един URL адреса към даден елемент;
 • Подобрения при визуализацията на разликата при сравняване на две версии на модела;
 • Подобрено цветово представяне на селектирани елементи или групирани елементи по параметър чрез новата функция Appearance Profiler.

Създаване на Revit мебелна фамилия с вградени фамилии от тип Profile и Generic Models (Видео)

 • Създаване на Reference Planes и обвързване с параметри;
 • Създаване на Sweep с профил от външна Profile фамилия;
 • Създаване на панели от външни Generic Model фамилии;
 • Добавяне на параметри от тип Material;
 • Привързване на параметрите от вградените фамилии (геометрични и материали) към параметрите от сборната мебелна фамилия.

Какво ново в Revit 2023

Autodesk обявиха новата версия Revit 2023 с редица нови и подобрени функции в следните секции:

Документация:

 • Условно форматиране по тип и фамилия в спецификациите (проверка дали даден параметър във фамилията или типа на компонента отговаря на съответно условие);
 • Визуално отместване на елементи вече и в 2D (не само в 3D), както и добавяне на армировки към елементите, които могат да се отместват визуално;
 • Възможност за автоматично етикиране на отместените елементи;
 • Филтриране на спецификация по чертожния лист, в който тя е разположена;
 • Добавяне на ръбове в плоча, така че при промяна на котата в дадена точка от плочата, тя да се прегъва точно по зададения ръб;
 • Запазване на посоката на щриховки в надписни елементи при ротация или огледално завъртане;
 • Подобрени Multi-leader етикети, които могат да надписват повече от един компонент, за да се спести ценно място;
 • Бърза и лесна смяна на изгледи в чертожен лист, без да се налага триене и вмъкване наново;
 • Различно представяне в Project Browser на вмъкнатите изгледи в чертежите;

Проектиране:

 • Копиране на армировки от един елемент към селекция от други конструктивни елементи;
 • Допълнителни категории, които могат да бъдат срязвани (мебелировки, ВиК компоненти и др.);
 • Зареждане на допълнителни CAD файлове като AXM, SAT и OBJ;
 • Възможност за смяна на щриховка на обект като Instance параметър;
 • Представяне на височини на MEP елементи в техните етикети и възможност за контрол на геометрията през етикетите;
 • Ориентиране на Fabrication MEP елементи с Flip контрол (завъртане на посока);
 • Редица нови параметри и техните описания са добавени към Generative Design методите през Dynamo Player интерфейса;
 • Автоматизирано добавяне на конструктивни съединения от библиотеки;
 • Подобрено измерване на разстояния в 3D чрез команда Measure;
 • Pick a Plane бутон за по-бърза смяна на текущата работна равнина;

Симулация и анализ:

 • Нови методи за анализ на електрическите системи – изчисляване на зарядите на база дефинирани зони в модела и създаване на аналитична система преди реалното разполагане на електрически BIM компоненти;
 • Потребителски контрол на аналитичния структурен модел за всеки един от компонентите с цел постигане на плавна връзка на Revit модела с Robot Structural Analysis за конструктивни изчисления;
 • Интерактивен анализ на слънчевото осветяване в BIM модела, както и спрямо околните сгради и съоръжения.

Взаимосвързаност:

 • Значителни подобрения на Revit – FormIt взаимовръзката с директен AXM линк и отразяване на промените двупосочно;
 • Подобрено представяне на Mesh обекти;
 • Добавени нови IFC атрибути като параметри към всеки един Revit обект и подобрен IFC mapping при импорт и експорт;

Повече информация за новите функции в Revit 2023 можете да видите тук …

Какво ново в AutoCAD 2023

Autodesk обявиха новия AutoCAD 2023, с който можете да добавите полезна функционалност към Вашия работен цикъл:

 • Markup Import и Markup Assist – Импортиране на коментари от PDF или сканирани хартиени чертежи. Новата Markup информация влиза в слой за проследяване (Trace Layer) и чрез Markup Assist функционалността може да разпознае сканирания коментар, за да се превърне в AutoCAD текст;
 • My Insights – Когато AutoCAD 2023 установи повтарящи се команди, заложения в програмата изкуствен интеллект (AI) ще Ви предложи да използвате Macro команда от налична библиотека и да спестите ценно време;
 • AutoCAD web APIs – Възможност за зареждане на LISP файлове в AutoCAD web платформата;
 • Подобрен Sheet Set Manager – Ускорено е отварянето на чертежи в Sheet Set Manager с възможност за споделяне в облака на Autodesk;
 • Оптимизирано преброяване на блокове в определени граници на модела (селекция чрез правоъгълник, полигон или съществуваща полилиния).

Повече за новите функции, можете да видите тук …

Онлайн Семинар за Autodesk AEC Collection (Видео)

AEC Collection – Универсален пакет за сградно и инфраструктурно проектиране:

 • Тенденции и динамика на строителната индустрия и прилагането на BIM технологията;
 • Основните BIM и CAD продукти за сградно и инфраструктурно проектиране в Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection;
 • Работните процеси, осъществен между отделните продукти от колекцията.

Rhino за проектиране на плавателни съдове

Rhino е мощен 3D моделер за проектиране и производство, който използва точни NURBS повърхнини за всеки аспект на плавателния съд. Разнобразните и гъвкави функции на програмата Ви помагат да моделирате по най-удобния начин за различните фази на проекта – от схаматичния дизайн до производството на детайли.

 • Моделиране чрез точна NURBS геометрия;
 • Представяне на промените в реално време;
 • Мощни средства за анализ на кривина.

Видео за Rhino проектиране и анализ на повърхнини…

Rhino 7 поддържа широка гама от стандартни файлови формати:

 • Rhino .3dm е широко разпространен в индустрията;
 • Редица 2D стандарти като DWG и DXF;
 • Съзместимост с разнообразни 3D инженерни формати като STEP, Parasolid, ACIS и над 30 IGES вида.

Rhino е изключително добър за визуализиране на Вашата проектна идея чрез художествени и фотореалистични стилове:

 • Фотореализъм в реално време;
 • Физически материали и начини на представяне;
 • Допълнителни приложения като Chaos V-Ray for Rhino

Rhino моделите са изключително точни за индустриалните стандарти:

 • Много добра геометрия като изход за производство;
 • Точен експорт на 2D чертежи;
 • Подготовка за CNC изрязване;
 • Удобния средства за премащабиране.

Вижте повече информация за Rhino за проектиране на плавателни съдове: https://www.rhino3d.com/en/for/marine/

Gran Finale (Дизайн – JC Espinosa / Производство – Delta Marine Industries)

Sencha racing kayak (Дизайн – Уорън Уилямсън)

Gumball функционалност в Rhino (видео)

Използване и настройки на Gumball манипулатора в Rhino 7:

 • Настройки на цветове и големина на Gumball елементите;
 • Придвижване, завъртане и премащабиране на посочения елемент;
 • Ориентация на Gumball манипулатора спрямо текущата координатна система, обекта или спрямо изгледа;
 • Преместване на Gumball манипулатора чрез Ctrl бутона и копиране на елемента (елементите) чрез Alt бутона.

Детайлни изгледи (Callout) в Revit

Добавяне на детайлни изгледи (Callout) в Revit:

 • Създаване на Callout във Floor Plan и Section;
 • Скриване на обекти във Visibility / Graphics;
 • Добавяне на надписи на елементи, котировки, шриховки и детайлни групи;
 • Представяне на детайлите в чертеж и автоматично надписване на номера и листа на чертежа.

Spacemaker – AI Архитектурно планиране от Autodesk

Autodesk Spacemaker е облачен продукт, основан на технологията AI (изкуствен интелект), с който архитекти и урбанисти могат да извършват анализ в ранен стадий на проекта. Той позволява на специалистите да изследват различна проектна геометрия в условията на конкретна околна среда (температура, движение на въздуха …)

Spacemaker има ключова роля във визията на Autodesk за бързо-развиващата се AEC индустрия, тъй като осигурява качествен анализ на средата и оптимизация на проектната геометрия. Можете да опитате 30-дневна версия на Spacemaker

Нова 2.0 версия на Autodesk Revit IFC Ръководство

Повече информация можете да видите на ABCD блога

Autodesk публикува нов Revit IFC Manual 2.0 – Ръководство за AEC специалисти и екипи за OpenBIM работни процеси. Файловият формат IFC (Industry Foundation Classes) на BuildingSMART организацията се е наложил като основен стандарт за OpenBIM обмен на данни и това ръководство позволява на Revit потребителите да усвоят IFC схемата и да работят по-удобно с IFC Import / Export и Link IFC.

Освен на английски език, Revit IFC Manual 2.0 можете да видите на още 9 езика: