Autodesk Build – Управление на процесите в Строителството (Видео)

Онлайн семинар за софтуерната платформа Autodesk Build за оптимизиране на строителните задачи и проследяване развитието на обекта.

  • Организация на документацията (Files & Sheets);
  • Календарни графици (Schedules);
  • Проблеми и запитване за информация (Issues & RFIs);
  • Създаване на чеклист форми (Forms);
  • Срещи на екипите (Meetings);
  • Одобрения (Submittals).