Количествени сметки в Revit (Видео)

Онлайн семинар за създаване и редакция на спецификации в Revit:

  • Извличане на информация от модела;
  • Попълване на информация чрез Schedule Keys;
  • Спецификация на материалите от стените;
  • Извличане на Sheet List, View List и Node List;
  • Създаване на допълнителни параметри, калкулирани параметри и форматиране на таблиците и полетата.