Revit Toposurface, Pad & Subregion (Видео)

Как да изградим топоповърхнина в Revit и да редактираме с Building Pad и Subregion: