Вмъкване на Rhino геометрия в Revit (Видео)

Вмъкване на Rhino геометрия в Revit проект или фамилия и изграждане на Revit Curtain System: