Revit Roof Slopes (Видео)

Създаване на Revit покриви и различни начини за промяна на наклоните на скатовете: