Какво ново в Revit 2019

Включване на видимостта на нивата в 3D VIEW

Нивата в Revit са един от най-важните обекти в Revit модела, тъй като към тях се асоциира разположението на различните обекти по височина. Те вече могат да бъдат видими и редактируеми във всички изгледи и разрези, включително в ортографски и перспективни 3D изгледи.

Ако нивата не са включени по подразбиране, можете да го направите ръчно от менюто Visibility/Graphic Overrides (shortcut: VG) като включите отметката на Levels от лентата Annotation Categories

 

Revit и изгледите на модела на няколко монитора

 

Във версиите на Revit до 2018.2 включително, единствената възможност при работа с втори монитор е да преместите на него Project Browser панела и Properties панела, което не допринася особено за удобството и скоростта на работния процес. Този проблем вече е решен, тъй като Revit 2019 позволява да подреждате и групирате изгледи на втори екран. За да може да използвате максимално работната площ, лентите с менюта и команди остават изцяло на единия ви екран.

 

 

Revit вече позволява съчетаване на две различни щриховки (fill patterns)

Една от най-очакваните нови функции в Revit 2019 е съчетаването на две различни щриховки, което решава редица проблеми свързани с персонализираните фирмени стандарти, ексцентрични изгледи на отделни елементи и др. До версия на Revit 2018.2 проблемът се заобикаляше, като се правят няколко препокриващи се региона с различни стилове. Така структурирани, тези стилове не могат да се назначават на материали. Двойната щриховка вече може да се назначава за материалите и в разрез и в изглед.

 

 

Нова подредба на прозорците

В Revit 2019 е добавена табулирана подредба на използваните изгледи. За по-голяма яснота дори разполагате с малка икона, която да ви ориентира за типа на прозореца, от ляво на името на изгледа – план, разрез, легенда, спецификация и т.н.

 

 

Логическа операция OR при работа с филтри

Revit 2019 позволява да се дефинират филтри, които са базирани на комбинация от два логически оператора. Наред с наличния до момента „AND” оператор, вече могат да се комбинират с правила с „OR” логически оператор.

 

 

Перспективни изгледи без рамка

Перспективните изгледи без рамка не са възможни във версиите на Revit преди 2019-та година. Тази нова функция позволява по-добро представяне при разходка в 3D модела. Може да премахнете рамката на перспективни изгледи, само ако те не са поставени в чертеж.

 

 

Разполовяване на парапети

В Revit 2019, командите за разделяне – Split, както и за разделяне с празнота – Split with Gap, вече функционират и върху обекти тип парапет (railing). След употребата на някоя от двете команди върху такъв обект, получавате няколко парапета от същата фамилия, с различни пътища.

 

 

Поставяте оразмерителни линии на всякакви ексцентрични повърхнини

В предишни версии на Revit, невъзможността на командата за поставяне на оразмерителна линия да прихване контура на прерязаната повърхност се налагаше да се заобикаля, чрез поставяне на двуизмерни детайлни линии, които допълнително натоварват модела и изразходват време. Revit 2019 се справя безпроблемно и с тази задача – Могат да се поставят оразмерителни линии, върху повърхнините на всякакви елементи, прерязани от равнинната на изгледа.

 

 

Подобрена библиотека с материали

Material Library, също позната и като библиотеката с материали в Revit 2019 e обогатена значително в опит, изгледа на материалите да бъде по-реалистичен. Материалите, които не са обогатени все още в настоящата библиотека са обозначение с жълта удивителна в долния ляв ъгъл на предварителния им изглед.

 

 

Информация за версията на модела

В режим на отваряне на проект или фамилия, в горния десен ъгъл, под предварителен изглед от модела/фамилията, Revit 2019 показва и версията на софтуера, в която е направен.

 

 

 

 

Лесно подравнявате Scope Box и Section Box

Вече е възможно да подравните Section Box (отрязан 3D изглед) към Scope Box, който е дефиниран в планов, секционен или разрезен изглед. В параметрите на 3D изгледите е добавен dropdown меню с всички използвани Scope Box елементи в модела. Подравняването се осъществява като се избере Section box в ортогонален и дори в перспективен изглед.