Работа с топография в Revit

Инструментите за моделиране на терен в модела на Revit ви позволяват да създадете околен контекст, например топографска повърхнина – тримерна в модела и защрихована област в разрези и фасадни изгледи. Също така върху нея да могат да се поставят теренни компоненти, като например дървета, храсти, паркинг места и други. Други възможности, които дава наборът от инструменти в лентата Massing & Site са да добавите информация за граници на имота, да бъдат дефинирате структурата на конструктивните слоеве под най-дълбоката плоча в рамките на топографската повърхнина на терена и други.

 

Местонахождение на инструментите за моделиране на терени в Revit

Инструментите за моделиране на терен в модела на Revit ви позволяват да създадете околен контекст, например топографска повърхнина – тримерна в модела и защрихована област в разрези и фасадни изгледи. Също така върху нея да могат да се поставят теренни компоненти, като например дървета, храсти, паркинг места и други. Други възможности, които дава наборът от инструменти в лентата Massing & Site са да добавите информация за граници на имота, да бъдат дефинирате структурата на конструктивните слоеве под най-дълбоката плоча в рамките на топографската повърхнина на терена и други.

Обектът топографска повърхнина в Revit се моделира като повърхност, но въпреки това в различните изгледи и разрези, за да представлява по-точно съпътстващата информация за терена, изглежда като солидна триизмерна геометрия.

Топографската повърхнина изглежда като триизмерна плътна геометрия при разрез с включен section box инструмент.

Има няколко начина за създаване на топографска повърхнина и първият и най-елементарен е, като се дефинират позициите на поне 3 точки, на които са известни техните височини.

Дефинирани 3 точки с техните височини и създадената от тях теренна повърхнина

Най-често срещаният подход за създаване на детайлна топографска повърхнина в практиката е чрез импортиране директно на CAD данни от предоставена външна геодезическа информация.

След като е свързан dwg файлът с геодезична информация с модела, се използва командата за директно създаване топографска повърхнина

 

След е избрано, кой от импортираните свързани CAD файлове съдържа информация за топографска повърхнина, Revit разчита информацията директно от dwg файлът и ви подканя да изберете словете (layers), които съдържат такава информация от списъка с всички слоеве в dwg файлът. Това улеснява работата, като изключва допълнителната обработка на CAD файла.

Избор на слоевете, съдържащи 3D информация за контурите на топографската повърхнина

Друга възможност за автоматично импортиране на данни съдържащи информация за създаването на топографска повърхнина е чрез използването на експортиран CSV файл от AutoCAD Civil 3D например или TXT файл с данни за координатите на множество точки. Това става, чрез командата за създаване на повърхнина и избор на файл. При създаването на повърхнина по този начин, задължително трябва да се знае и да се изберат правилните единици, в които са дефинирани координатите на точките, за да се избегне несъответствие в мащаба.

Вече създадените топографски повърхнини, могат да се разделят на подрегиони и да им се назначават различни материали, които да представляват пътища, пътеки, тротоари и подобни ландшафтни обекти.

Поставяне на граници на имота – property lines, използват се за дефиниране на границите на имота, върху който ще се проектира и изгражда модела. Revit позволява два метода за вкарването на информация относно границите на имота – табличен и скициран.

Разликата между дефинираният по този начин граница на имота и например обикновената линия е, че Property line обектите могат да се етикират автоматично със специфична за тях информация, като например площ на имота, географска ориентираност и други, които са свързани смислово с този тип обекти.

Таблично дефинирана граница на парцела

От инструментите на Revit свързани с терена и топографския контекст около вашия модел, може да се дефинира и строителна подложка – building pad. Това е обект, който може да има различни слоеве, дебелина, наклон, материали и т. н. Дефинира по подобен начин на под и дори се асоциира с ниво. Различава се и е полезен с това, че автоматично ще изреже и редактира топографската повърхнина, дефинирайки и най-ниската част на изкопа.

Без дефиниран building pad

С дефиниран building pad

Действието на обекта building pad върху топографската повърхнина в разрез

При дефинирана строителна подложка може лесно се извличат отчети за обемите за изкоп и насип, чрез създаване на спецификация. За целта е нужно да отбележите вече дефинираната топографска повърхност, като съществуваща в предишна фаза на строителния процес, от фазата, в която е добавена строителната площадка. След което трябва да се позволят промени върху топографската повърхнина, чрез инструмента Graded Region, който прави копие на оригиналната топографска повърхнина, и го сравнява с повърхнината след нанесените промени. Спецификацията извлича промените в геометрията при така дефинираната строителна подложка и резултатът изглежда така:

Изчислено количество изкоп/насип